Dramanın Eğitimdeki Önemi

Dramanın Eğitimdeki Önemi Drama, herhangi bir olay veya durumun, belli yazı kalıplarına gerek kalmaksızın canlandırılması olarak tanımlanabilir. Dramada, tiyatrodaki gibi önceden yazılmış metinler yoktur. Çocuk söyleyeceği şeyi kendi yaratıcılığı ile bulup söyler, yani doğaçlama konuşur. Bu da dramanın tiyatrodan ayrılması için yeterli bir sebeptir. Günümüzde; dramanın eğitimdeki yeri ve...

493 0

Dramanın Eğitimdeki Önemi

Drama, herhangi bir olay veya durumun, belli yazı kalıplarına gerek kalmaksızın canlandırılması olarak tanımlanabilir. Dramada, tiyatrodaki gibi önceden yazılmış metinler yoktur. Çocuk söyleyeceği şeyi kendi yaratıcılığı ile bulup söyler, yani doğaçlama konuşur. Bu da dramanın tiyatrodan ayrılması için yeterli bir sebeptir.

Günümüzde; dramanın eğitimdeki yeri ve önemi anlaşılmış olmalı ki neredeyse eğitimin her alanında, eğitimciler tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yaratıcı konuşma ve buna uygun olarak hareket etmenin, çocuk için çok büyük faydaları vardır. Eğitimde dramanın kullanılması; çocuğun salt ilgili dersi veya konuyu kavraması için değildir. Drama aynı zamanda onun, analitik ve eleştirel düşünmesini, kendini karşısındaki kişinin yerine koyabilmesini, yani empati yapabilmesini, beyin fırtınası yapabilmesini, kendi anadilini çok daha güzel kullanabilmesini ve beden dilini daha etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlar.

Drama ile verilen eğitimin kalıcılığı ve hayata uygulanabilirliği konusunda kimsenin bir itirazı yoktur sanırım. Özellikle henüz oyun döneminde bulunan çocuk için drama ile eğitim çocuğun çok hoşuna gidecek, öğrenmeye karşı büyük bir istek uyandıracaktır. Bu isteğe destek vermenin en güzel yollarından bir tanesi de, dramayı hayatın ve eğitimin bir parçası haline getirmektir.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php