7. Sınıf 1. Dönem ŞÖK

Bildiğiniz gibi Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) 1. Dönemin başında toplanarak herhangi bir şube hakkında her şeyi görüşür ve tartışır. Öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumunu, ders durumunu, başarı durumunu, sınıfın düzeni, derslerin işlenişi vb. her konu ile ilgili tüm öğretmenler fikirlerini beyan eder. 1. Dönem Şube...

229 0

Bildiğiniz gibi Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) 1. Dönemin başında toplanarak herhangi bir şube hakkında her şeyi görüşür ve tartışır. Öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumunu, ders durumunu, başarı durumunu, sınıfın düzeni, derslerin işlenişi vb. her konu ile ilgili tüm öğretmenler fikirlerini beyan eder. 1. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı okulun açıldığının ikinci ayında yani ekim ayında yapılır. Bu kurulun başkanlığını ise ya okul müdür yardımcısı ya da ilgili şube rehber öğretmeni yapar. Sizlere 7. sınıf senebaşı (1. dönem) şube öğretmenler kurulu toplantı raporunu sunuyoruz.

sene başı şök
7. Sınıf sene başı şök
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ORTAOKULU 7. SINIF

I. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi: 04.10.2013

Toplantı Yeri:   Öğretmenler
odası

Toplantı Saati:  13:30
23 Nisan Ortaokulu 7/A sınıfı şube
öğretmenleri, yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanarak tespit ettiği
gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 
GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve Yoklama

2-Öğrenci başarısının arttırılması için alınabilecek
önlemler

3-Sosyal kulüp çalışmaları ve önemi

4-Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin
bilgilendirilmesinin önemi

5-Okul-veli işbirliği ve diyalogu

6-Sağlık, beslenme ve fiziki değerlendirme

7-Çevre Değerlendirmesi

8-Öğretmenler arası işbirliği ve gereksinimleri

9-Dilek ve Temenniler
GÜNDEMİN
GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Toplantı 7-A sınıf rehber öğretmeni Rıdvan ÖZKAN
başkanlığında, başarı dilekleri ile başlatılmıştır. Toplantıda şubenin tüm
öğretmenleri hazır bulunmuşlardır.

 

2-Şube rehber öğretmeni Rıdvan
ÖZKAN derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli
hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti.
Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin
yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak
değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim
öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse
karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı
öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik
edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve
yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve
özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı
arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi
gerektiğini belirtti.

 

3-Sınıf rehber öğretmeni Rıdvan
ÖZKAN sınıfta her öğrencinin bir sosyal kulüpte çalışmasının sağlanması için
seçimlerin yapıldığını ve sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal
olarak çok şey kazandırdığını ifade etti. Kulüp çalışmalarına gereken önemin
verilmesine karar verildi.

 

4-Günümüzde zararlı içeceklerin
ilköğretime kadar indiği, bu yüzden öğretmenlerin bu konuda çok duyarlı
olmaları gerektiği, periyodik olarak öğrencilerin uyarılıp aydınlatılmaları
gerektiği görüşü ortaya çıktı. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun
zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması kararlaştırıldı. Zararlı
maddelere meyilli olan öğrencilerin tespit edilip erkenden olumsuz durumların
önüne geçileceği söylendi.

 

 

5-Okul ve veli işbirliğinin
sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten Fen ve Teknoloji
öğretmeni İsmail AKBOYRAZ, öğretmenin tek başına başarıyı sağlamasının yeterli
olmayacağını, velilerin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini,
bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun
velilere iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin
diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti.

 

6- Öğrenci ailelerinin maddi
durumunun iyi olmamasının, öğrencileri olumsuz etkilediği görüşü tüm
öğretmenler tarafından vurgulandı. Öğrencilerin genelde normal olmaları gereken
kilonun altında veya üstünde olduğu ve bunun da şube öğretmeni tarafından
velilere iletilmesi kararlaştırıldı.

 

7-Çevrenin öğretimdeki önemi
vurgulandıktan sonra çevre özellikleri hakkında konuşuldu. Çevrenin ekonomik
olarak geride olduğu görüşüne varıldı. Bu sosyo-ekonomik gerilik ‘eğitimi
olumsuz etkilemektedir’ görüşüne varıldı. Bu etkiyi asgari düzeye indirmek için
velilerle mümkün olduğunca fazla iletişim kurularak onları mümkün olduğunca
bilinçlendirmenin gereği vurgulandı.

 

8-Öğrencilerin gerek psikolojik
gelişimlerini gerekse sosyal yaşantılarını bilmekte eğitim-öğretim açısından
büyük yarar olduğu belirtilmiştir. Şube öğretmenlerinin kendi aralarında
özellikle şube öğretmeni ile işbirliği içerisinde olması gerektiği sonucuna
varılmıştır.

 

9-Toplantının sonunda tüm şube
öğretmenleri bu yılın eğitim-öğretim açısından başarılı bir yıl olmasını
temenni etmişlerdir. Sınıf rehber öğretmeni Rıdvan ÖZKAN tüm öğretmenlere görevlerinde
başarılar diledikten sonra toplantıya son verilmiştir.

 İMZALAR
 

 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ORTAOKULU 7/A SINIFI

I. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi:03.10.2013

Toplantı Yeri: Öğretmenler odası

Toplantı Saati: 13:30

 
ALINAN
KARARLAR

 

1. Öğrenci merkezli eğitim sistemi
örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin

     arttırılması
sağlanacak.

2. Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda
öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim

    
alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacak.

3. Türkçeyi en iyi şekilde
kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar

    
kazandırılacak.

4. Okul araç ve gereçlerini
kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.

5. Veli toplantıları belli
aralıklarla yapılacak. Maddi problemi, hastalık problemi olan

    
öğrencilere gereken ilgi gösterilecek. Velilerin toplantıya katılmaları
için gerekli

    
aktivasyon sağlanacak.

6. Derse geçmeden dikkatlerin
toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma

    
yapılacak.

7. Sosyal ve kültürel etkinliklere
katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür

    
faaliyetler duyurulacak. Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararları
sürekli olarak anlatılacak.

8. Rehberlik ihtiyacı olan
öğrenciler tespit edilerek bilgilendirilecek.

9. Öğrencilere planlı çalışmanın
önemi anlatılacak.

 

İMZALAR
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php