Doktor Seçme Hakkı

Doktor seçme hakkı, hastalara verilen en büyük haklardan bir tanesidir. Yani herhangi bir sağlık kuruluşuna tedavi olmak için giden herhangi bir hasta, istediği doktora muayene olmakta veya o doktorunu istediği zaman değiştirmekte serbesttir.    Doktor seçme hakkının tüm Türkiye’de uygulanabilmesi için, 2004 yılında bazı çalışmalar...

205 0
Doktor seçme hakkı, hastalara verilen en büyük haklardan bir
tanesidir. Yani herhangi bir sağlık kuruluşuna tedavi olmak için giden herhangi
bir hasta, istediği doktora muayene olmakta veya o doktorunu istediği zaman
değiştirmekte serbesttir.
   Doktor seçme
hakkının tüm Türkiye’de uygulanabilmesi için, 2004 yılında bazı çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalardan ilk yapılanlardan biri, sağlık kuruluşlarının,
doktor seçme hakkının uygulanabilirliğini artırmaya yönelik çalışmalardır. ‘’Poliklinik
Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi’’ ile, sağlık kuruluşlarının
uygun düzenlemelere gidilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu genelgeden sonra ise
‘’Hekim Seçme Hakkı Logosu’’ tüm sağlık kuruluşlarında asılmış ve her
vatandaşın görüp öğrenmesi sağlanmıştır.
   2008 yılında ise,
henüz uygulamaya tam anlamıyla geçemeyen sağlık kuruluşlarının, tüm
hazırlıklarını bitirerek bu uygulamaya geçmesini sağlamak için, valiliklere bir
yazı gönderilmiştir. Valiliklere gelen bu yazıda tüm sağlık kuruluşlarının,
hekim seçme hakkını yürürlüğe koymasını ve ‘’Hekim Seçme Hakkı Logosu’’nu en
geç 15 gün içerisinde ilgili sağlık kuruluşuna asılması emredilmiştir.
   Günümüzde 760 kadar
kamu hastanesi ve 63 Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde doktor seçme hakkı
bulunmaktadır.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php