ile Edat mı Bağlaç mı?

   Merhaba sevgili okurlar. ‘’ile’’ sözcüğünün edat mı yoksa bağlaç mı olduğu konusunda çoğu defa şüpheye düşülebilir. Bu şüpheleri gidermek adına, bu küçük yazıyı yazmayı uygun gördüm. Aslında, ‘’ile bağlaç mıdır edat mıdır?’’ sorusunun iki cevabı var: 1- ‘’ile’’ sözcüğü bir edattır. 2- ‘’ile’’ sözcüğü...

3146 0
   Merhaba sevgili okurlar. ‘’ile’’ sözcüğünün edat mı yoksa
bağlaç mı olduğu konusunda çoğu defa şüpheye düşülebilir. Bu şüpheleri gidermek
adına, bu küçük yazıyı yazmayı uygun gördüm. Aslında, ‘’ile bağlaç mıdır edat
mıdır?’’ sorusunun iki cevabı var: 1- ‘’ile’’ sözcüğü bir edattır. 2- ‘’ile’’
sözcüğü bir bağlaçtır. Nasıl oluyor bu? Yani ‘’ile’’ edat olarak da
kullanılabilir, bağlaç olarak da…
   İsterseniz daha
anlaşılır olması açısından, durumu biraz açıklayarak ve örneklendirerek devam
edelim. Bildiğiniz gibi edatlar da bağlaçlar da, tek başına anlamı olmayan,
cümle içinde kullanıldığında farklı anlamlar sergileyebilen sözcüklerdir. Ancak
bağlaçların amacı iki yargıyı birbirine bağlamaktır. Bu bağlamda da bağlaç olan
‘’ile’’, iki yargıyı veya aynı türden iki ögeyi birbirine bağlamakla
görevlidir. Edat olan ‘’ile’’ ise bağlama görevi görmez, sadece cümleye
‘’aracılığıyla, vasıtası ile, beraber, birlikte’’ gibi anlamlar katar. Peki,
biz ‘’ile’’ sözcüğünün edat mı yoksa bağlaç mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?
   Çok basit! Küçük
bir yöntemle çok rahat bir şekilde ayırt edebiliriz. Nasıl? Bir cümlede yer
alan ‘’ile’’ sözcüğünü ‘’ve’’ sözcüğü ile değiştirin. Cümlenin yapısında ve
anlamında herhangi bir bozukluk oluşmuyorsa, o cümledeki ‘’ile’’ bir bağlaçtır.
Cümle bozuluyorsa da ‘’ile’’ edattır. Birkaç örnekle bitirelim isterseniz.
Dikkat: ‘’ile’’
sözcüğü cümle içinde kullanıldığı zaman, değişikliğe uğrayabilir: (Ali ile=
Ali’yle, arkadaşım ile= arkadaşımla)
Örnek 1- ‘’Bu kitapları büyük bir zevkle okudum.’’
Şimdi ile’yi kaldırıp, yerine ve’yi koyalım:
‘’Bu kitapları büyük
bir zevk ve okudum.’’
Gördüğünüz gibi cümle bozuldu. O zaman, buradaki
‘’ile’’ bir edattır, diyoruz.
Örnek 2- ‘’Ahmet’le Hasan bugün okula gelmediler.’’
‘’ile’’yi kaldırıp ‘’ve’’yi yerleştiriyoru:

‘’Ahmet ve Hasan
bugün okula gelmediler.’’
Bu cümlede ise herhangi bir bozukluk olmadı.
Demek ki buradaki ‘’ile’’ bir bağlaçtır, diyoruz.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php