Sağlık Lisesi Mezunları Hemşire Olabilir mi?

   2014 yılına kadar, Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler ebe ve hemşire unvanı alarak ve KPSS’de yeterli puan alarak ebe veya hemşire olabiliyordu. Yani sağlık meslek lisesi mezunları için ön lisans veya lisans düzeyinde ebelik veya hemşirelik bölümü okuma zorunluluğu yoktu. Ancak 18 Ocak...

274 0
   2014 yılına kadar,
Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler ebe ve hemşire unvanı alarak ve
KPSS’de yeterli puan alarak ebe veya hemşire olabiliyordu. Yani sağlık meslek
lisesi mezunları için ön lisans veya lisans düzeyinde ebelik veya hemşirelik bölümü
okuma zorunluluğu yoktu. Ancak 18 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
düzenleme ile sağlık lisesi öğrencilerinin ebe veya hemşire kadrosuna atanma
durumları ortadan kaldırıldı.
   Yeni düzenlemeye
göre, sağlık meslek lisesi mezunlarının en az ön lisans düzeyinde ebelik bölümü
bitirerek ebe olması gerekiyor. Bu düzenleme kendisi ile beraber yeni
değişiklikleri de getirdi. Bundan sonra sağlık liselerinde ebelik veya
hemşirelik bölümleri olmayacak. Bu bölümler yerine ebe yardımcısı ve hemşire
yardımcısı gibi bölümler açılacak. Bu bölümden mezun olanlar, liseyi
bitirdikten sonra ebe yardımcısı veya hemşire yardımcısı olarak atanabilecek.

   Sağlık meslek
liselerinden daha önce mezun olmuş olanlar ve şuanda bu liselerde okumakta
olanlar ebe veya hemşire unvanı alabilecek; ancak bu alanlara olan atamalar da
düşük oranda olacak.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php