Kılavuz Kitabı Olan Derslerde Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Çıkarmak Zorunlu mudur?

   Öğretmen kılavuz kitaplarında ünitelendirilmiş yıllık planlara yer verilmeye başlandığından beri, kılavuz kitabında yıllık plan bulunmasına rağmen yeniden plan çıkarma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı sorusu sorulmaya devam etmektedir. Sanırım bu yazıyı okuduğunuzda, kafanızdaki soruya cevap bulacak ve artık ne yapmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.    Bildiğiniz gibi...

269 0
   Öğretmen kılavuz kitaplarında ünitelendirilmiş yıllık
planlara yer verilmeye başlandığından beri, kılavuz kitabında yıllık plan
bulunmasına rağmen yeniden plan çıkarma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı
sorusu sorulmaya devam etmektedir. Sanırım bu yazıyı okuduğunuzda, kafanızdaki
soruya cevap bulacak ve artık ne yapmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.
   Bildiğiniz gibi
okul ders kitapları ülke genelindeki tüm okullara gönderilir ve bu kitaplarda
yer alan ünitelendirilmiş yıllık planların hepsi aynıdır. Okullara hangi
yayının ders kitabı gönderildiyse, o kitaplarda genel bir yıllık plan
bulunmaktadır. Yani bu planlara göre, tüm okullar eşit sayılmış, aralarında
hiçbir farkın olmadığı düşünülmüş ve genel bir plan konulmuştur.
   Hayır aslında durum
yukarıda bahsettiğimiz gibi değildir. Yani bu kitap yayıncıları, aynı planın
Türkiye’deki tüm okullar aiçin aynı olacağını ve değiştirilmeden, esnetilmeden
kullanılabileceğini düşünmemişlerdir.
   Sizler de takdir
edersiniz ki, her okulun yapısı, şartları birbirinden farklıdır. A ilindeki X
okulu öğrencilerine kazandırabileceğiniz kazanımlar ile, B ilindeki Y okulu
öğrencilerine kazandırabileceğiniz kazanımlar farklı olabilmektedir. Zaten
eğitim sistemimiz de, farklı şartlara göre farklı kazanımların
gerçekleştirilebileceğini yani, ünitelendirilmiş yıllık planların
esnetilebileceğini öngörmektedir.
   Peki, her okulun
şartları farklı ise her okula aynı planı uygulamaya çalışmak mantıklı mıdır?
Elbette hayır! İşte o kılavuz kitaplarında verilen ünitelendirilmiş yıllık
planlar, genel bir taslak olarak düşünülmeli ve o taslak örnek alınarak, yeni
bir plan oluşturulmalıdır.
   Öğretmenlerin veya
müfettişlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu sorundur. Müfettişler,
kılavuz kitabında plan bulunmasına rağmen, öğretmenlerin bir ünitelendirilmiş
yıllık plan hazırlayarak çıktı almasını veya CD ortamına atmasını isterler.
Öğretmenler ise, kılavuz kitaplarında zaten planın var olduğunu ve tekrar
çıkarmanın gereksiz olduğunu düşünürler.

   Bir öğretmen
olarak, müfettişlerin haklı olduğunu ifade etmek zorundayım. Her öğretmen,
küçük de olsa, o taslak planlarda değişikliğe gitmeli ve planı kendi okulu ve
okul öğrencilerine uyarlamalıdır. Şu da var tabi ki: Öğrenci ve okul yapısı
farklı ise öğretmen zaten her şeyi öğrencilere uyarlamaya çalışır. Ancak
maalesef ülkemizde işler kağıt üzerinde yapılır. Gerçek hayatta yaptıklarınızı
kağıt üzerinde resmiyete dökmediğiniz müddetçe, hiçbir anlam ifade
etmeyecektir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php