Anlatım Bozukluğu Örnekleri

   Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz ki Anlatım Bozukluğu konusu her sınavda önemli bir yer teşkil eden önemli bir konudur. Anlatım bozukluğunun tam anlamı ile öğrenilmesi için; konu anlatımının okunup öğrenilmesi yetersizdir. Karşılaşacağınız farklı bozuk cümleler, bu konuyu daha iyi bir şekilde kavramanızı sağlayacaktır. Bu sebeple; sizler...

348 0
   Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz ki Anlatım Bozukluğu konusu
her sınavda önemli bir yer teşkil eden önemli bir konudur. Anlatım bozukluğunun
tam anlamı ile öğrenilmesi için; konu anlatımının okunup öğrenilmesi
yetersizdir. Karşılaşacağınız farklı bozuk cümleler, bu konuyu daha iyi bir
şekilde kavramanızı sağlayacaktır. Bu sebeple; sizler için anlatım bozukluğu
örneklerini açıklamalı olarak oluşturmaya çalıştık.
Anlatım Bozukluğu
Örnekleri
1 . Gereksiz sözcük
kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu örnekleri
-Mağazadan aldığım elbiseyi geri iade ettim. (iade
etmek, zaten geri vermek anlamındadır)
-İki yıldır karşılıklı mektuplaşıyorlarmış.
(mektuplaşmak zaten karşılıklı yapılır)
-Onların neşesi, sevinci görülmeye değerdi. (neşe ile
sevinç aynı anlama gelmektedir.)
-Toplum içinde sessizce fısıldayarak konuşma!
(fısıldamak zaten sessizce yapılır.
Belki yarın okula gelmeyebilirim. (gelmeyebilirim ve
belki sözcülerinin ikisinde ihtimal anlamı var)
-YGS sınavından yüksek puan almış. (YGS’nin S’si zaten, ‘’sınavı’’
demek.)
2 . Yanlış sözcük
seçiminden kaynaklanan anlatım bozukluğu örnekleri
-Kitabım, haftaya yayınlanacak. (yayımlanacak
olmalıydı)
-Ahmet bu işin piri, onu asla azımsama! (küçümseme
olmalıydı)
-Ekim ayında, tohumlar dikilmeye başlar. (ekilmeye
olacaktı)
-Kendini gruptaki herkese tanıştırdı. (tanıttı
olacaktı)
-Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı %60’tır. (oranı
olmalıydı)
3 . Anlamca çelişen
sözcüklerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu örnekleri
-Bu sınavda kesinlikle, 100 alabilirim. (‘’kesinlikle’’
kesinlik bildirirken; ‘’alabilirim’’ ihtimal bildirir.)
-Neredeyse tam on yıldır bu işin içindeyiz. (neredeyse ve
tam kelimeleri çelişmektedir)
-Eminim ki otobüs geç kalmayabilir. (eminim ki ve
kalmayabilir, çelişmektedir)
-Tam olarak saat iki sularında gelecekler. (tam olarak ve
iki suları, çelişmektedir.)
4 . Sözcüklerin
yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu örnekleri
-Eski Milli Eğitim Bakanı, okulumuzu ziyarete geldi. (Milli
Eğitim eski bakanı, olmalıydı)
-Çok bilgisayar başında kaldığı için, gözleri ağrımış.
(Bilgisayar başında çok kaldığı için)
-Yeni eve gelmişti ki işe tekrar çağırdılar. (Eve yeni
gelmişti ki)
-Çok denizde kalırsan hastalanırsın! (Denizde çok kalırsan)
5 . Deyim yanlışlarından
kaynaklanan anlatım bozukluğu örnekleri
-Bu işi sen sardın başımıza, şimdi ayıkla bakalım bulgurun
taşını! (doğrusu; pirincin taşını)
-O kadar hastaydı ki yüzüne kan gelmiş. (yüzüne kan gelmek
deyimi, sağlıklı olmak anlamındadır.)
-Sevinçten etekleri tutuşmuştu. (etekleri tutuşmak panik
yapmak anlamına gelir. Doğrusu etekleri zil çalıyordu olmalıydı)
-Üzüntüden, içim bir hoş oldu. (içi hoş olmak, mutluluktan
kaynaklanır; üzüntüden değil…)
6 . Çatı
uyumsuzlukarı
-Sınıf yıkanıp iyice temizledim. (Sınıf yıkanıp iyice
temizlendi veya Sınıfı yıkayıp iyice temizledim)
-Önce konular iyice öğrenilmeli sonra soru çözmelisin.
(öğrenmeli veya çözülmelidir şeklinde düzeltilebilir)
-Bu kitap Ömer Seyfettin tarafından yazdı. (yazıldı)
7 . Yüklem
eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları örnekleri
-Akşam yemeğinde makarna ve ayran içtik. (makarna’dan sonra
yedik sözcüğü getirilmeli)
-Ahmet bir yandan, sen bir yandan yaz. (Ahmet bir yandan
yazsın)
8 . Özne eksikliği
-Bunu herkes biliyor; ama bana söylemedi. (ama bana kimse
söylemedi)
9 . Dolaylı Tümleç
eksikliği
-Öğretmenimizi hepimiz seviyor, saygısızlık etmiyoruz.
(öğretmenimizi hepimiz seviyor, ona saygısızlık etmiyoruz.)
-Onu görürsem her şeyi anlatacağım. (ona anlatacağım)
10 . Nesne eksikliği
-Sana inanıyor asla yalanlamıyoruz. (Sana inanıyor, seni
asla yalanlamıyoruz.)
11 . Anlam
belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu örnekleri
-Küçük ağacın arkasına saklandı. (Küçük’ten sonra virgül
işareti getirilmeli)
-Kardeşini çarşıda gördüm. (onun kardeşini mi, senin
kardeşini mi belli değil)
-Genç kadına yardım etti. (Genç biri, kadına mı yardım etmş yoksa;
biri genç bir kadına mı yardım etmiş belli değil. Genç’ten sonra virgül
getirilmeli veya ‘’genç adam, genç kız’’ şeklinde düzeltilmeli)
12 . Mantık Hataları
-Bu ilaç değil öldürmek, hasta bile yapabilir. (Sanki
hastalanmak, ölmekten daha kötüymüş gibi algılanmış)
-Bırakın 60’ı, Ali bu sınavdan 100 bile alamaz. (Sanki 60
almak 100 almaktan daha zormuş)
13 . Ek
yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluğu örnekleri
-Ben bisiklet sürmesini bilmiyorum. (sürmesini değil,
sürmeyi olmalı)
-Kitap okumasını çok severiz. (okumasını değil, okumayı
olmalı)
Şu yazılar da ilginizi çekebilir!
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php