Özgüven ile İlgili Kompozisyon

Özgüven   (Özgüven hakkında kompozisyon) Özgüven sözcüğü ”öz” ve ”güven” kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. ”Öz” kelimesi ”kendi, kendisi” anlamına gelmektedir. ”Güven” ise; inanmak, yapabileceğine, başarabileceğine kanaat getirmek demektir. Bu durumda, özgüven sözcüğünü, insanın kendine güvenmesi, yapabileceğine inanması şeklinde tanımlayabiliriz.    Geçmişten bugüne kadar iyi işler başarmış...

1410 0

Özgüven   (Özgüven hakkında kompozisyon)
Özgüven sözcüğü ”öz” ve ”güven” kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. ”Öz” kelimesi ”kendi, kendisi” anlamına gelmektedir. ”Güven” ise; inanmak, yapabileceğine, başarabileceğine kanaat getirmek demektir. Bu durumda, özgüven sözcüğünü, insanın kendine güvenmesi, yapabileceğine inanması şeklinde tanımlayabiliriz.
   Geçmişten bugüne kadar iyi işler başarmış tüm insanlar; öncelikle özgüvenleri sayesinde başarıya ulaşmışlardır; yani başladıkları işleri olumlu bir şekilde sonuçlandıracaklarına inanmış ve bu doğrultuda engel tanımadan yollarına devam etmişlerdir. Özgüven sahibi insanlar, başarısızlık duygusuna asla kapılmazlar. Denedikleri bir işte başarısız olduklarında hemen pes etmezler. Bunun aksine daha fazla güçlenerek uğraşlarını vermeye devam ederler. Özgüven sahibi olmayan insanlar ise, en ufak bir engelle karşılaştıklarında, başaramayacaklarına inanır, başladıkları işi yarım bırakırlar.
   Burada yine Atatürk’ün ”Zafer; zafer benimdir, diyebilenindir!” sözünü hatırlatmak durumundayız. Atatürk’ün de dediği gibi insanlar önce kendine güvenmeli, ”Ben bu işi başarabileceğim!” diyebilmelidir. Aksi takdire başarıya ulaşmak zor hatta imkansız olabilecek. Kişiler sahip oldukları güçlerin farkına varmalı, kendilerine bahşedilen o muntazam beynin genişliğini ve gücünü bilmelidir.
   Tüm bunların ışığında şunları söyleyebiliriz. Bireyler öncelikle kendilerine güvenmeli; yani özgüven sahibi olmalıdır. İşte o zaman, insanoğlunun önünde durabilecek engel kalmayacaktır ve zor olarak görünen her işte başarıya ulaşılacaktır.
”özgüven ile ilgili kompozisyon, özgüven hakkında kompozisyon, özgüven konulu kompozisyon”

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php