2 Yıllık Grafik Tasarımı Bölümü KPSS Taban Puanları ve İş Olanakları

PAYLAŞ:

   Merhaba arkadaşlar; istek üzerine bir araştırma yaparak Ön Lisans Grafik Tasarımı Bölümü hakkında işe yarar bilgiler edinmeye çalıştım. İki yıllık Grafik Tasarımı bölümü KPSS taban puanları ile başlayalım. 2013 yılında yapılan KPSS atamasındaki en düşük puanlar aşağıda gösterilmiştir.
NOT: Bilgiler farklı üniversitelerin sayfalarından derlenmiştir.

İki Yıllık Grafik Tasarımı Bölümü KPSS Taban Puanları


2013-1 kpss ataması sonucu oluşan önlisans grafik kpss taban puanları, önlisans grafik tasarımı kpss taban puanları, önlisans grafik ve reklamcılık kpss taban puanları aşağıdaki gibidir.

Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olanlar 3239 kpss nitelik kodu ile alım yapan kurumları tercih edebilmektedirler. Bu kadrolar aşağıdaki gibidir.

210237205 7579 Bozok Üniversitesi Tekniker Yozgat Merkez Merkez Th                            = 84,60451
210547449 8864 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tekniker İstanbul Kadıköy Merkez Th      = 88,29804
210917597 8697 Sinop Üniversitesi Tekniker Sinop Merkez Merkez Th (7257)                  = 86,00428
291237697 7796 Toprak Mahsulleri Ofisi Gnl Müd. Tekniker Ankara Şereflikoçhisar Taşra = 84,75916
291237701 7799 Toprak Mahsulleri Ofisi Gnl Müd. Tekniker Kırıkkale Merkez Taşra          = 88,12188
210987797 5088 Uşak Üniversitesi Tekniker Uşak Merkez Merkez Th                                   = 84,75068
211004621 10635 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur Ankara Merkez Merkez Gih           = 85,86206

Grafik Tasarımı Bölümü İş Olanakları


Teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler medya, bilgisayar teknolojileri, fotoğraf, sinema, matbaacılık, grafik tasarım ve reklam ajansları tasarım bölümlerinde teknik eleman olarak çalışıyor. Yani hem özel sektörde iş bulma imkanına sahiplerdir hem de KPSS yoluyla farklı kurum veya kuruluşlarda çalışma olanağına sahiptirler.

Grafik Tasarımı Bölümü Dersleri


Aşağıda Grafik Tasarımı bölümünün 4 dönemlik dersleri açıklamaları ile beraber verilmiştir. Ders içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler inceleyebilirler.

HIST 101 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I (2+0+0) 2 AKTS 2
(History of Turkish Republic I)
Kültürel, ideolojik ve tarih bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İnkilaplarının özellikleri.

HIST 102 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II (2+0+0) 2 AKTS 2
(History of Turkish Republic II)
Modern Türkiye’nin entellektüel temellerinin incelenmesi. Cumhuriyet Dönemi’nde başlıca siyasi,
ekonomik ve kültürel akımların analizi. Önemli bir güç olarak Türkiye’de ulus devlet ve
milliyetçilik.

TUR 101 TÜRKÇE I (2+0+0) 2 AKTS 2
(Turkish I)
İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi, sözlü ve yazılı iletişim,
örneklerle Türkçe’nin karekteristik özellikleri, anlatım türleri ve anlatım bozuklukları.

TUR 102 TÜRKÇE II (2+0+0) 2 AKTS 2
(Turkish II)
Dünya ve Türk Edebiyatı ustalarından seçilmiş metin örnekleri ile anlatımın özellikleri ve türleri,
yazı ve iletişim türleri.

ING 101 GENEL İNGİLİZCE I (3+1+0) 3 AKTS 5
(General English I)
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini başlangıç düzeyinde
kazandırma. Dili mekanik olarak öğrenme ve temel kelime dağarcığını geliştirme. Kuramsal
dilbilgisi ile gramer kurallarını yazma ve konuşma alıştırmalarında basit cümleler ile uygulama.

ING 102 GENEL İNGİLİZCE II (3+1+0) 3 AKTS 5
(General English II)
Dört temel dil becerisini orta öncesi İngilizce seviyesinde kazandırma. Dil becerilerini farklı
strateji eğitimleri ile geliştirme.Kelime ve yapıların anlam ve işlevlerini bir takım ipuçları
kullanarak tahmin edebilme yetisini kazandırma.


GTA 111 KARŞILAŞTIRMALI SANAT TARİHİ (3+0+0) 3 AKTS 4
(Comparative History of Art)
Sanatın tanımı, sanatın zaman içindeki uygarlıklara, dönemlere, akımlara bağlı olarak değişimi ve
farklılaşması, bunları belirleyen teknik, teknolojik, sosyolojik tüm faktörler.
Batı Sanatı: Tarih öncesi, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Romanesk, Gotik, Rönesans,
Barok, Endüstri Devrimi, Romantisizim, Realizim, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Art Nouveau,
Dadaizm, Kübizm, Fütürizm, De Stijl, Sürrealizm, Soyut Ekspresyonizm, Pop Art, Op Art,
PostModernizm.

GTA 112 GRAFİK TASARIM TARİHİ (3+0+0) 3 AKTS 5
(History of Graphic Design)
19. yüzyılın sonundan günümüze teknolojik gelişmelere paralel meydana gelen modern sanat
hareketlerinin nitelikleri. Modern sanatın grafik tasarımı nasıl biçimlendirdiğinin örnekler
üzerinden incelenmesi. 20. yüzyılın ilk yarısında grafik tasarım konusunda oluşan yeni
eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi.

GTA 121 TEMEL FOTOGRAFİ (3+0+0) 3 AKTS 4
(Basic Photography)
Fotografi olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uyarlama projeleri için temel
oluşturacak kuramsal bilgi aktarımı. Fotografi olgusu ve kavramın tanımı. Tarihsel süreç: Camera
Obscura. Fotograf makinası (analog / dijital) ve çalışma ilkeleri. Göz/makine ilişkisi. Uygulamalı
çalışmalar.

GTA 131 TİPOGRAFİ I (3+0+0) 3 AKTS 5
(Typography I)
Alfabenin gelişimi. Yazı karakterleri ve çeşitleri. Doğru yazı karakteri seçimi. Espas kavramı,
noktalama işaretleri ve metin düzenlemelerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Yazının
kullanım kuralları.

GTA 132 TİPOGRAFİ II (3+0+0) 3 AKTS 5
(Typography II)
Font içindeki görsel ilişkiler. Mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi. Tipografide sıradizim.
Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi.
Mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün yazı karakter araştırmaları.

GTA 141 BİLGİSAYARA GİRİŞ (3+0+0) 3 AKTS 4
(Introduction to Computers)
Nokta, çizgi, ışık, form gibi grafik tasarım öğelerinin dijital ortamda irdelenmesi. Örnek
çalışmalar eşliğinde görüntü işleme ve vektörel çizim yazılımlarının temel özelliklerinin
incelenmesi.

GTA 142 BİLGİSAYARDA TEMEL TASARIM (3+0+0) 3 AKTS 4
(Basic Design in Computer)
Renk, doku, yapı gibi grafik tasarım ögelerinin dijital ortamda irdelenmesi. Örnek çalışmalar
eşliğinde görüntü işleme ve vektörel programların temel özelliklerinin incelenmesi.

GTA 151 TEMEL GRAFİK TASARIM (0+0+6) 3 AKTS 6
(Basic Graphic Design)
Grafik tasarım öğelerini kullanarak kavrama yönelik kompozisyon denemeleri. Çizgi, leke, doku
gibi öğelerle değişik teknikler kullanarak serbest grafik denemeleri.

GTA 152 GRAFİK TASARIMA GİRİŞ (0+0+6) 3 AKTS 6
(Introduction to Graphic Design)
Grafik Tasarımın başlıca unsurlarının anlatılması ve uygulanması. Bir iletişim dili ve görsel iletişim
formu olarak grafik tasarımın tanıtılması, iki boyuta indirgeme ve grafik resimleme diliyle kavramların
sembollere dönüştürülmesi.

GTA 172 KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 3
(User Interface Design)
Kullanıcı arayüz tasarımı kavramı. Bilgisayar, cep telefonu gibi farklı cihaz ve uygulamara ilişkin
yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları. Arayüz tasarımının bileşenleri. Etkileşim,
kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik.

GTA 190 SEKTÖR STAJI (NC)
(Area Training)
Kuramsal bilgi ve becerilerin, ajans, matbaa veya basın-yayın kuruluşlarında staj eğitimi ile
uygulanması.

GTA 201 GRAFİK TASARIM – PROJE I (0+0+6) 3 AKTS 6
(Graphic Design Project I)
Görsel iletişimin temel elemanları. Grafik tasarım elemanı olarak logo, kurumsal kimlik gibi
grafik tasarım ürünlerinin iletişim işlevleri ve tasarım süreçleri.

GTA 202 GRAFİK TASARIM – PROJE II (0+0+6) 3 AKTS 6
(Graphic Design Project II)
Grafik tasarımın uygulama alanlarına aktarılmasında tasarlama ve görsel iletişim faktörlerinin
tanıtılması, temel bilgilerin verilmesi. Var olan bir ürün ve hizmet reklamı için basın ilanı
hazırlama. Serim ve temel tasarım ilkelerini kavramaya yönelik uygulamalar.

GTA 211 STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI (3+0+0) 3 AKTS 4
(Studio Photography)
Mekan, yemek, tekstil, portre, moda fotoğrafçılığı gibi birçok alanı kapsayan profesyonel
çekimlerin stüdyo ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel ilkeler ve uygulamalar.

GTA 212 PORTFOLYO TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 4
(Portfolio Design)
Grafik Tasarım ve Baskıresim disiplinlerinde tanıtma, koruma ve sergilemeye yönelik basılı ve
dijital sunum biçimleri. Özgün portfolyo tasarımları.

GTA 221 MULTİMEDYA I (3+0+0) 3 AKTS 4
(Multimedia I)
Metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında
kullanılması. Yaratıcı tasarımlar ve uygulamalar.

GTA 222 MULTİMEDYA II (3+0+0) 3 AKTS 4
(Multimedia II)
İnternet ortamında yapılacak sunumlar. Web, interaktif CD ile flash ve üç boyutlu animasyon
tasarımına yönelik temel uygulamalar. Grafik ve teknik ağırlıklı web sayfaları; ekleme ve
güncelleme gibi temel yapılanmalar.

GTA 231 HAREKETLİ GRAFİK TASARIM (3+0+0) 3 AKTS 4
(Motion Graphic Design)
Hareketli görüntü tasarımı. Hareket ve zaman kavramları. Hareketli grafiklerin oluşturulmasında
temel yaklaşımlar. Video, ses ve grafik kaynaklı malzemeleri bir araya getirme, kompozisyonlar
yaratma.

GTA 232 ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON (3+0+0) 3 AKTS 4
(3D Modelling and Animation)
Üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri. Vektör sistemi içinde üçüncü
boyut. Doku, ışık, kamera ve hareket.

GTA 271 DESEN (2+0+2) 3 AKTS 5
(Life Drawing)
Kademeli olarak çeşitli boyutlarda objelerin yapısal özellikleri ve çizimleri. Değişik
nesneçalışmaları. Göz-beyin-el ilişkilerinin güçlendirilmesi. Değişik alanlarda kullanılacak
akademik desen bilgisinin ve yaratma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

GTA 272 SÜRELİ YAYIN TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Periodicals Design)
Dergi, kitap, gazete gibi yayın tasarımında kuram ve uygulamalar. Süreli yayın basım süreci.
Bilgisayar yazılımlarını kullanarak sayfa tasarımı.

GTA 273 BASKIRESİM (2+0+2) 3 AKTS 5
(Printmaking)
Baskıresim teknikleri ve örneklernin incelenmesi. Özgün baskıresim taslaklarından hareketle
yüksek baskıresim uygulamaları.

GTA 274 DİJİTAL İLLÜSTRASYON (3+0+0) 3 AKTS 5
(Digital Illustration)
İllüstrasyon tarihi ve kuramı, dijital illüstrasyonun önemi. Dijital illüstrasyon teknikleri. Günümüz
medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi.

GTA 275 ANİMASYON TEKNİKLERİ (2+0+2) 3 AKTS 5
(Animation Techniques)
Animasyon ve tarihsel gelişimi. Üretim tekniği ve zamanlama bilgisi. Bir fikrin, senaryodan
postprodüksiyona kadar geçen süreç ve sonrasında kısa film olarak işlenmesi ve uygulanması.

GTA 276 REKLAM FİLMİ YAPIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Advertising Film Production)
Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri
temsilciliği. Reklamda düşüncenin filmsel iletiye dönüştürülmesi. Reklam filmleri, anlatı biçimleri


ve içerikleri. Görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi. Reklam filmi uygulamaları.

YORUMLAR

BLOGGER YORUMLARI: 3
Loading...
Ad

Cilt Bakımı,115,Çocuk Gelişimi,38,DGS,187,Eğitim,477,Genel,38,Genel Sağlık,75,Klima,52,Konu Anlatımları,49,KPSS Taban Puanları,169,Maaşlar,32,Öğrencilere Tüyolar,62,Saç Bakımı,28,Üniversite Bölümleri,759,VİDEOLAR,1,
ltr
item
Eğitim ve Sağlık Sitesi: 2 Yıllık Grafik Tasarımı Bölümü KPSS Taban Puanları ve İş Olanakları
2 Yıllık Grafik Tasarımı Bölümü KPSS Taban Puanları ve İş Olanakları
Ön Lisans grafik tasarımı kpss taban puanları, iş imkanları, dersleri vs.
Eğitim ve Sağlık Sitesi
http://www.egitimsaglik.com/2014/04/2-yllk-grafik-tasarm-bolumu-kpss-taban.html
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/2014/04/2-yllk-grafik-tasarm-bolumu-kpss-taban.html
true
2743778651510976752
UTF-8
Yüklenen Tüm İçerikler Herhangi bir içerik bulunamadı. HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını oku Cevapla Cevaplamaktan vazgeç Sil Tarafından: Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Hepsini Görüntüle SİZİN İÇİN ÖNERDİĞİMİZ DİĞER İÇERİKLER ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM İÇERİKLER Aradığınız kelimeye ilişkin bir içerik bulunamadı. Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzts Sal Çrş Perş Cuma Cmrts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agus Eyl Ekim Kas Aralk biraz önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 dakika önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et BU İÇERİK ÖZELDİR İçeriği görmek için paylaşın Tüm kodu kopyala Tüm kodu seç Tüm kodlar kopyalanmıştır. [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) kullanabilirsiniz kopyalamak için