Ana Okulu öğrenci Kaydı İçin Gereken Belgeler

Okul öncesi eğitim kurumlarına yani ana okulu (ana sınıfı)na çocuğunu kaydettirecek kişilerin bazı belgeleri okul idarelerine teslim etmesi gerekmektedir. Ana okulu kaydı için gereken belgeler aşağıdadır. Anaokulu kayıt için gerekli belgeler: Kayıt İçin Alınacak Belgeler Madde 12- (Değişik:RG-3/4/2012-28253)  Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocukların kayıt...

234 0
Okul öncesi eğitim kurumlarına yani ana okulu (ana sınıfı)na çocuğunu kaydettirecek kişilerin bazı belgeleri okul idarelerine teslim etmesi gerekmektedir. Ana okulu kaydı için gereken belgeler aşağıdadır. Anaokulu kayıt için gerekli belgeler:

Kayıt İçin Alınacak Belgeler
Madde 12- (Değişik:RG-3/4/2012-28253) 
Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocukların kayıt şartları,
kayıtların başlayacağı tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde
görülebilecek şekilde ilan edilir.
Kayıt için istenen belgeler;

a) Başvuru formu.
b)Varsa 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde tercih sebebi
sayılan belgeler. 
”C Bendi: c) (Değişik:RG-20/02/2006-26086)
Şehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babası veya bunlardan birisi ölmüş
ya da anne-babası ayrılmış, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları
ile özel eğitim gerektiren çocuklara öncelik tanır
.”
c) Dört adet fotoğraf.
ç) Aşı kartı.
Kayıt işlemleri sırasında çocuğun kimlik bilgilerine ilişkin olarak
başvuru formunda belirtilen çocuğa ait T.C. kimlik numarası esas alınır.
Başvuru formunda belirtilen T.C. kimlik numarasının çocuğa ait olduğunu teyit
etmek amacıyla çocuğa ait nüfus cüzdanı aslının gösterilmesi istenebilir. Kayıt
işlemleri sırasında çocuğun veya velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim
yeri belgesi gibi çocuğun veya velisinin kimlik ve adres bilgilerine ilişkin
olarak herhangi bir belge talep edilmez.

Ayrıca velilerden çocukların kişisel kullanımları dışında hiçbir
malzeme ve araç istenmez.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php