Anadolu Teknik ve Teknik Lisesine Geçiş Nasıl Yapılır?

Sınav puanıyla yerleştiği herhangi bir okulda 9. sınıfı bitiren öğrenciler bazı durumlarda ve şartlarda Anadolu Teknik Liseleri ile Teknik liselere geçiş yapma hakkına sahiptir. MEB, yönetmelikle açık bir şekilde bunu bildirmiştir. Ancak bu geçişlerin sağlanması için bazı şartların yerine getirilmiş olması ve geçiş yapılacak lisenin...

159 0
Sınav puanıyla yerleştiği herhangi bir okulda 9. sınıfı bitiren öğrenciler bazı durumlarda ve şartlarda Anadolu Teknik Liseleri ile Teknik liselere geçiş yapma hakkına sahiptir. MEB, yönetmelikle açık bir şekilde bunu bildirmiştir. Ancak bu geçişlerin sağlanması için bazı şartların yerine getirilmiş olması ve geçiş yapılacak lisenin kontenjanının bulunması gerekiyor. Peki, teknik liseye geçiş nasıl olmaktadır? Anadolu teknik lisesine ve teknik liseye geçiş şartları nelerdir?

Anadolu
teknik ve teknik lisesine geçiş
MADDE 30- (1) Teknik liselere geçiş için,
ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı
en az 60 olan öğrenciler başvurabilir.
(2)
Öğrenciler, yılsonu başarı puanlarına göre sıralanır. Yılsonu başarı puanı eşit
olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım
dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanına öncelik verilir.

(3) Anadolu
teknik liselerine, kontenjan açığı bulunmasına ve ikinci fıkradaki şartların
taşınmasına bağlı olarak ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan
okullardan geçiş yapılabilir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php