Deneme Yazı Türü Nedir?

    Herhangi bir kişinin, herhangi bir konu ile ilgili düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmeden, kendisi ile konuşuyormuş gibi bir hava içerisinde yazdığı samimi yazılara deneme denir.    Deneme yazı türü, akla gelebilecek her konuda yazılabilir. Yazar istediği bir konuyu seçer ve o konu ile ilgili içinden...

220 0
    Herhangi bir
kişinin, herhangi bir konu ile ilgili düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmeden,
kendisi ile konuşuyormuş gibi bir hava içerisinde yazdığı samimi yazılara deneme denir.
   Deneme yazı türü,
akla gelebilecek her konuda yazılabilir. Yazar istediği bir konuyu seçer ve o
konu ile ilgili içinden ne geliyorsa, ne düşünüyor ve hissediyorsa onu yazar.
Anlattıklarında kimseyi inandırma çabasında değildir. Denem yazarının
söyledikleri şeyler doğru olmak zorunda değildir. Kısacası anlatılanlar herkese
göre aynı olan şeyler değildir. Sadece yazarın kendi düşünceleridir. Bu yönüyle
deneme yazısı özneldir, yani kişiseldir.
   Yazar deneme
yazarken kendisi ile konuşuyormuş gibi davranır. Gerekirse kendi kendine
sorular sorar ve sorulara cevap verir. Bu bilgilerden yola çıkacak olursak
denemenin özellikleri hakkında şunlar söylenebilir.
Denemenin
Özellikleri

-Deneme yazısında, anlatılanları kanıtlama kaygısı yoktur.
-Çok samimi bir hava içerisinde yazılırlar.
-Kişisel yazılar olduğu için öznel cümleler yoğunluktadır.
-Tüm konularda yazılabilir.
-Herkes deneme yazısı yazabilir.

-Anlatım sade ve anlaşılırdır.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php