Doğum İzni Kaç Gün 2014

   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olarak çalışan bayan memurlara, doğum öncesi ve doğum sonrasında ücretli izin verilmektedir. Doğum yapacak veya doğum yapmış memurlara verilecek ücretli ve ücretsiz izin ilgili kanunla belirlenmiştir. Şimdi dilerseniz ücretli veya ücretsiz doğum izni ile ilgili merak ettiklerinizin tümünü...

197 0
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olarak çalışan
bayan memurlara, doğum öncesi ve doğum sonrasında ücretli izin verilmektedir.
Doğum yapacak veya doğum yapmış memurlara verilecek ücretli ve ücretsiz izin
ilgili kanunla belirlenmiştir. Şimdi dilerseniz ücretli veya ücretsiz doğum
izni ile ilgili merak ettiklerinizin tümünü soru cevap yöntemi ile açıklığa
kavuşturalım:
Soru 1: Doğum öncesi ücretli izin süresi kaç
gün/haftadır?
Cevap 1: Doğum yapacak
memurlara, doğum öncesi için 8 hafta izin verilir. Yani doğum yapacak kişi
doğuma 2 ay kala izinli olmaya başlayabilir. (Doğum yapılacak tarih, tahmin
edilen tarihtir)
Soru 2: Doğum sonrası ücretli izin süresi kaç hafta/gün
2014?
Cevap 2: Doğum yapmış
memurlara doğum sonrasında 8 hafta (2 ay)ücretli, yani aylıklı izin verilir.
Soru 3: Doğum öncesindeki izin hakkı doğum sonrasına
eklenebilir mi?
Cevap 3: Doktor raporu ile ‘’hamile
memurun, doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabileceği’’ kanıtlanırsa ve memur
isterse, doğum öncesindeki 5 hafta izin hakkını kullanmayıp, doğum sonrasındaki
8 haftaya ekleyebilir. Bu durumda doğum öncesinde 3, sonrasında ise 13 hafta
kullanılmış olur ki bu da toplam ücretli izin süresi olan 16 haftaya denk
gelmektedir.
Soru 4: Erken doğum olması halinde doğum öncesi izin
hakkı ne olur?
Cevap 4: Doğum beklenen
tarihten önce olursa, memurun doğum öncesi izin hakkı iptal olmaz. Ne kadar
erken olmuşsa o süre kadar, doğum sonrası izin hakkına eklenir.
Soru 5: Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz vb.) izin
süresi ne kadardır?
Cevap 5: İkiz veya üçüz, yani
çoğul gebeliklerde, doğum yapacak memura, doğum öncesi 8 haftalık izin hakkına
2 hafta daha eklenir.

   Yukarıda verdiğimiz bilgilerin hepsi maaşlı (aylıklı,
ücretli) izinler için geçerlidir. Doğum yapan memurun izin hakları bunlardan
ibaret değildir. Bunun haricinde memurların ücretsiz, aylıksız izin hakları da
mevcuttur. Anne veya babanın talebi durumunda ikisinden biri doğum sonrasında
ücretsiz izne ayrılabilir. Bu hak sadece anneye değil babaya da verilmiştir.
Annenin bu ücretsiz izne ayrılmaması halinde, babanın talebi olursa baba
ücretsiz izne ayrılabilir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php