Fıkra Nedir Özellikleri Nelerdir?

   Bir yazarın; gündemdeki olayları, yurt ile ilgili sorunları veya toplumsal olayları kendi bakış açısına göre ele aldığı yazılara fıkra denir.    Fıkranın diğer bazı yazı türlerine göre ayırıcı özelliği, onun daha çok toplumsal olayları ele alması ve yazarının kendi düşüncelerini belirtiyor olmasıdır. Fıkra yazı...

197 0
   Bir yazarın; gündemdeki olayları, yurt ile ilgili sorunları
veya toplumsal olayları kendi bakış açısına göre ele aldığı yazılara fıkra denir.
   Fıkranın diğer bazı
yazı türlerine göre ayırıcı özelliği, onun daha çok toplumsal olayları ele
alması ve yazarının kendi düşüncelerini belirtiyor olmasıdır. Fıkra yazı türü
öğretici yazı türleri arasında bulunmaktadır. Metin türü olarak da düz yazı
türündedir.
   Fıkralarda yazar,
anlattığı konuları ispatlamaya çalışmaz. Okuyucu inandırmak için kaynak
gösterme, belge sunma gibi yollara başvurmaz. Anlatılanlar tamamen fıkra
yazarının kişisel düşünceleridir. Fıkralar hemen hemen her konuda yazılabilir.
Özellikle gazeteler yoluyla okuyucularına ulaşırlar. Fıkra yazılarının dili
okuyan herkesin anlayabileceği niteliktedir. Ağır bir dil yerine, kısa, net ve
anlaşılır cümleler kullanılır.
Fıkranın
Özellikleri
-Daha çok güncel olayları, toplumsal olayları konu edinir.
-Akla gelebilecek her konuda yazılabilir.
-Gazetelerde ‘’köşe yazısı’’ olarak yerini almıştır.
-Fıkralarda kanıtlama çabası güdülmez.
-Dili sade ve anlaşılırdır.
-Süslü ifadelerden uzaktır.
-Fıkralarda halkça bilinen deyim ve atasözlerinden sıkça yararlanılır
Komik Fıkralar
Fıkra metin türü ikiye ayrılmaktadır. Biri yukarıda
bahsettiğimiz düşünce yazısı, diğeri ise güldürücü yani komik olan kısa
yazılardır. Komik fıkralar için şöyle bir tanım yapılabilir.
‘’İnsanları güldürmek, eğlendirmek ve çoğu defa güldürürken
düşündürmek için yazılan komik ve kısa yazı türüne fıkra denir.’’

   Bu fıkra türünün
örnekleri şunlar olabilir: Nasrettin Hoca Fıkraları, Temel Fıkraları, Karadeniz
Fıkraları, Bektaşi Fıkraları vb.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php