Göreve Yeni Başlayan Memurun Yıllık İzni Ne Kadar?

   Bilindiği gibi öğretmen statüsünde görev yapan 657’ye tabi devlet memurları dışındaki memurlar yıllık izin hakkına sahiptirler. Öğretmenler, bu haklarını zaten yarıyıl ve yaz tatillerinde kullanmış sayıldıkları için ekstradan yıllık izin alamazlar. Ancak diğer memurlar kıdemlerine göre daha doğrusu çalıştıkları yıla göre yıllık izin alırlar....

219 0
   Bilindiği gibi öğretmen statüsünde görev yapan 657’ye tabi
devlet memurları dışındaki memurlar yıllık izin hakkına sahiptirler.
Öğretmenler, bu haklarını zaten yarıyıl ve yaz tatillerinde kullanmış
sayıldıkları için ekstradan yıllık izin alamazlar. Ancak diğer memurlar
kıdemlerine göre daha doğrusu çalıştıkları yıla göre yıllık izin alırlar. Peki
memurların yıllık izni ne kaç gündür?
Memurlarda Yıllık
İzin Süresi
Yıllık izin sürelerinin kaç gün olacağı Devlet Memurları
Kanunu ile açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu kanunun 102. Maddesine göre 1 yıl ile 10 yıl (10 yıl dahil)
arasında görev yapmış olanlar her sene 20 gün; 10 yıldan fazla hizmet yapanlar
ise 30 gün yıllık izin
alma hakkına sahiptir. Ancak memurlara verilen
bu izin tam olarak bu sürelerle sınırlı değildir. Yol hakkı olarak
nitelendirilen fazladan bir süre de verilmektedir. Zorunlu hallerde gidiş için
en fazla 2, geliş için de 2 gün fazladan verilmektedir.
Yıllık İzinler Bir
Defada Kullanılmak Zorunda mı?
Yıllık izin bir defada kullanılacak diye bir şart yok. Amir
de uygun görürse bu izinler tek defada kullanılabileceği gibi parça parça da
kullanılabilir. Örneğin 20 gün izin hakkınız varsa bunu bir defada
kullanabileceğiniz gibi 10+10 şeklinde farklı zamanlarda kullanmanız da
mümkündür.
Kullanılmayan İzin
Hakkı İptal Olur mu?
Bir memurun yıllık izninin düşmesi başka bir deyişle iptal
olması için geçmesi gereken bir süre vardır. Birbirini izleyen iki yılın izni
toplu halde verilebileceği gibi; bir yılın izni diğer yıla da ertelenerek diğer
yıl ile birleştirilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl haricindeki diğer izin
hakları iptal olur. Örneğin 2014 yılı içerisinde bulunan biri 2013 yılındaki
izin hakkını da kullanabilir; ancak 2012 yılına ait izin iptal olmuştur. Yine
buna benzer olarak 2014 yılındaki izin hakkı, 2015 izin hakkı ile
birleştirilebilir.
Radyoaktif Işınlarla
ilgili Memurlar
Röntgen vb. işlerle uğraşan memurlara yıllık izinlerinin
haricinde 1 aylık sağlık izni de verilmektedir.

Memur İstediği Zaman Yıllık İzin Alabilir mi?

Herhangi olağanüstü bir durum yoksa, tüm memurlar yıllık
iznini istediği zaman kullanılabilir. Ancak iş ortamı sebebi ile tüm memurlar
yıllık izne ayrılacağı takdirde kurum zarara uğrayacaksa, işler aksayacaksa
yıllık izni kullandırma zamanını belirleme takdiri amire aittir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php