Lisede Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

   Bilindiği gibi ülkemizdeki eğitim kurumlarında, hem liselerde hem de ilköğretim kurumlarında, okula devamlılık bir zorunluluktur. Öğrenciler sınıfları ile ilgili belirlenmiş saatlerde eğitim-öğretime devam etmek zorundadır. Diğer okullarda olduğu gibi liselerde de devamsızlık hakkı mevzuatla belirlenmiş, hangi durumlarda devamsızlık yapılabileceği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Öğrencilerin...

201 0
   Bilindiği gibi ülkemizdeki eğitim kurumlarında, hem liselerde hem de ilköğretim kurumlarında, okula devamlılık bir zorunluluktur. Öğrenciler sınıfları ile ilgili belirlenmiş saatlerde eğitim-öğretime devam etmek zorundadır. Diğer okullarda olduğu gibi liselerde de devamsızlık hakkı mevzuatla belirlenmiş, hangi durumlarda devamsızlık yapılabileceği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Öğrencilerin devam-devamsızlıkla ilgili ilk sorumluluk öğrenci velisindedir. Öğrenci velileri, çocuklarının eğitim-öğretime devam etmesini sağlamalıdır. Aşağıda, lisede devamsızlık hakkı sürsinin ne kadar olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Devam-devamsızlık
ve ilişik kesme
MADDE 36-
(1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını
sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince
okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri
öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.
(2)
Uygulamayla ilgili olarak;
a)
Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul
sistemine işlenir.
b)Günlük
toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün,
diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
c) Özürsüz
olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği
halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
(3) Yurt
içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması
ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu
süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere
millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere
ise mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı
durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
(4)
Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e-Posta veya
diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline
getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine
bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi
istenir.Özürsüz devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan
öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir.
(5)
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders
puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim
gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır.
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler
takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı
bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki
Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
(6)
Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, iadeli
taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır.
(7) Öğrencinin
devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür
gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul
sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul
yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

 (8)
Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları
telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri
kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız
sayılırlar. 
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php