Liselerde Seçmeli Dersler Nasıl ve Ne Zaman Seçilir?

MEB’in ortaöğretim kurumları genelgesinde seçmeli derslerin ne zaman ve nasıl seçilmesi gerektiği ile ilgili açık bilgi verilmiştir. Liselerde seçmeli dersler okul tatil olmadan önce okul idaresi tarafından öğrenci ve velilerine duyurulur. Okulların tatil olmasından, Haziran ayının son iş gününe kadar ise ders seçimleri yapılır. Ancak...

307 0
MEB’in ortaöğretim kurumları genelgesinde seçmeli derslerin ne zaman ve nasıl seçilmesi gerektiği ile ilgili açık bilgi verilmiştir. Liselerde seçmeli dersler okul tatil olmadan önce okul idaresi tarafından öğrenci ve velilerine duyurulur. Okulların tatil olmasından, Haziran ayının son iş gününe kadar ise ders seçimleri yapılır. Ancak bu ders seçimlerinin veli, şube rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeninin dahilinde yapılması gerekmektedir. İşlemler e-okul üzerinden yürütülmektedir. Gerisi zaten aşağıda…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Ders seçimi
MADDE 11- (1) Derslerin
seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce
öğrencilere duyurulur. 
(2) Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber
öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının
son iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi
içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince
belirlenir.
(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile
seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk
haftası içinde yapılır.

(4) Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda
öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin
okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel
öğretim kurumlarında bu şartlar aranmaz. 
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php