Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası

   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 14. Maddesi aynen şu şekildedir: ‘’Devlet memurları, kendileriyle, eşleriyle ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler.’’    Bu maddeye göre tüm devlet memurlarının hem kendileri,...

240 0
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 14. Maddesi aynen şu
şekildedir:
‘’Devlet memurları, kendileriyle, eşleriyle ve velayetleri altındaki
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel
kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler.’’

   Bu maddeye göre tüm devlet memurlarının hem kendileri, hem
eşleri hem de velayetindeki çocukları ile ilgili mal varlıklarını, alacaklarını
ve borçlarını bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bir zorunluluk iken
elbette aksi davrananlar için de yaptırımları olacaktır. Peki, mal bildirimi
yapmamanın cezası nedir? Mal bildiriminde bulunmamak suç mudur? Hangi
aralıklarla mal bildirimi formu doldurulup idareye teslim edilmelidir?

Mal Bildiriminde Yapmamanın
Cezası

Mal bildiriminde bulunmamanın cezası ‘’kademe ilerlemesinin
durdurulması’’dır. Memurlara kademe ilerlemesi cezası verildiğinde 1 ile 3 yıl
arasında kademeleri durdurulur ve derece/kademesi ilerlemez.

Mal Bildirimi Ne
Zaman Verilir?

Mal Bildirimi ile ilgili ayrıntılar yine ilgili mevzuattaki
yönetmelikle açık bir şekilde belirtilmiştir. Mal Bildiriminin tarih olarak bir
süresi veya sınırı yoktur. Maaş alanlar için mal bildirimi zamanı ‘’alınan
maaşın 5 katı kadar değişiklik olması’’dır. Yani diyelim ki 3 bin lira maaş
alıyorsunuz. 15 bin lira veya üzeri bir meblağda paranız birikir, bir şeyler
satın alır veya borçlanırsanız bunu hemen kurumunuza bildirmeniz gerekmektedir.

Göreve Yeni
Başlayanlar İçin Mal Bildirimi Zamanı

Göreve yeni başlamış olan memurlar ilk bir ay içinde mal
bildiriminde bulunmak zorundadır. Sonrasında ise maaşın 5 katı kadar
değişikliklerde mal bildirimi yenilenmelidir. Aksi takdirde ilgili kişilere
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php