Öğrenci Velisi Kimdir Kimler Olabilir?

Bilindiği gibi her öğrencinin bir velisi bulunmaktadır. Okullarda sene başında her öğrencinin velisi belirlenir ve e-okul kayıtlarına geçirilir. Bazı öğrencilerin anne veya babası olmayabilir. Böyle durumlarda kimin veya kimlerin veli olacağı ilgili mevzuatça düzenlenmiştir. Öğrenci velisi MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya...

322 0
Bilindiği gibi her öğrencinin bir velisi bulunmaktadır. Okullarda sene başında her öğrencinin velisi belirlenir ve e-okul kayıtlarına geçirilir. Bazı öğrencilerin anne veya babası olmayabilir. Böyle durumlarda kimin veya kimlerin veli olacağı ilgili mevzuatça düzenlenmiştir.
Öğrenci
velisi
MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne,
baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi olup eğitim ve öğretim süresince
her öğrencinin bir velisi bulunur. 
(2)
Pansiyonlu okullarda yatılı öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve
işlemleriyle sınırlı olmak üzere, velinin yazılı iznine bağlı olarak okul
yöneticilerinden birisi öğrenci velisi olarak ilişkilendirilir.
(3) 5395
sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hakkında bakım tedbiri kararı ya da 2828
sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre koruma kararı alınan çocukların iş ve
işlemleri kurum tarafından resmi yazı ile bildirilen kişiler tarafından
yürütülür.
(4) Velisi
bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve
işlemleriyle sınırlı olmak üzere emniyet müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde
milli eğitim müdürlüklerince okul yöneticileri arasından veli tayin edilir.

(5) Öğrenci
velayeti konusunda anlaşmazlık hâllerinde, yargı kararına göre işlem yapılır.
Velayete ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği durumlarda ise okul kayıtları
esas alınır.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php