Şiir Türleri ve Örnekleri

   Şiirler, işledikleri konulara göre beş gruba ayrılır. Bu şiir türleri şunlardır: Lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, satirik şiir ve pastoral şiir. Lirik Şiir Şairin, içinden gelen herhangi bir duyguyu coşkulu bir dille anlattığı şiir türüdür. Akla gelebilecek her duygu ile ilgili yazılmış şiirler...

207 0
   Şiirler, işledikleri konulara göre beş gruba ayrılır. Bu
şiir türleri şunlardır: Lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, satirik şiir ve
pastoral şiir.

Lirik Şiir

Şairin, içinden gelen herhangi bir duyguyu coşkulu bir dille
anlattığı şiir türüdür. Akla gelebilecek her duygu ile ilgili yazılmış şiirler
olabilir. Lirik şiirlerde kimi zaman aşk, kimi zaman özlem, kimi zaman kin ve
nefret ya da hayaller, mutluluklar, üzüntüler, korkular anlatılabilir.
Günümüzde aşk şiiri olarak tabir edilen şiirler, sevgiliye yazılan şiirler
lirik şiir grubuna girmektedir.
Lirik Şiir Örneği

SEN OLMASAN
Nefes almaz boğulurdum
Tek adımda yorulurdum
Mezarcıdan sorulurdum
Sen olmasan, sen olmasan
Kalbin benim tek emelim
Aşkın, sevgindir temelim
Gözyaşları olur selim
Sen olmasan, sen olmasan

Epik Şiir

Yiğitlik, kahramanlık, savaş, cesaret veya tarihi bir olayı,
bir zaferi dile getiren şiir türleridir. Destanlar genellikle epik şiir türüne
girmektedir. Epik şiirlerde bazen bir olay anlatılırken bazen kahraman bir
kişiden veya bir ordudan bahsedilebilir.
Epik Şiir Örneği

KOÇUM AHMEDİM
Yiğit idi karşısında durmazdı düşman
Kör kurşuna geldi koçum Ahmedim
Düşmanına asla vermezdi aman
Kör kurşuna geldi koçum Ahmedim
Hem güçlü, akıllı cesaretliydi
Babadan, atadan asaletliydi
Yurdunu kurtarmaya pek niyetliydi
Kör kurşuna geldi koçum Ahmedim

Didaktik Şiir

İnsanlara bir ders vermek, akıl ve nasihatte bulunmak ya da
herhangi bir düşünceyi, ideolojiyi benimsetmek amacı ile yazılan öğretici şiirlerdir.
Didaktik şiirin en önemli noktası öğretici olmaları ve genellikle nasihat
verici ve teşvik edici olmalarıdır.
Didaktik Şiir Örneği

Sana öğüdüm var verme çok değer
Yeni tanıdıysan birini eğer
Gün gelir çatar da pişman olursun
Dersin ki: Buymuş karşılığı meğer

Pastoral Şiir

Doğada var olan güzellikleri; dağları, yaylaları, denizleri,
gölleri anlatan; köy yaşamını, çoban hayatını ele alan, kısacası doğayı işleyen
ve doğaya hayranlık ve özlem duyan şiir türleridir.
Pastoral Şiir Örneği

ÇEŞME
Çıktım Kubbe Dağı’na orda bir çeşme
Seyre doyum olmaz dağ benim benim
Hemen yanı başında bir büyük asma
Yemeye doyum olmaz bağ benim benim
Ey çeşme kaç kişi içti suyundan
İçip de vazgeçti kötü huyundan
Ne dere, ne deniz ne de kuyundan
İstemem, bu çeşme yar benim benim

Satirik Şiir

Günlük hayattaki bozuk işleyişleri, devlet ve hükümet
icraatlarını, insanların kötü huylarını ve beceriksizliklerini konu alan
eleştirici şiirlerdir. Satirik şiirlerde genellikle devlet adamlarının kötü
tarafları işlenerek, bu kötü huylar herkese duyurulmaya çalışılır. Ancak aynı
zamanda herhangi bir insanın veya insan huyunun da yergisi yapılabilir.
Satirik Şiir Örneği

KEL FODUL
Kendisi kel fodul, bir şey beğenmez
Kötü huylarına asla değinmez
Ne iyilik varsa, sözde ondadır
Başkasının iyiliği on para etmez
Nere gitse hep kendinden konuşur
İnsan değil meleklerle yarışır
Onun bunun işlerine karışır

Hiçbir şey beğenmez işte kel fodul
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php