Teşekkür Takdir Onur Belgesi Kimlere Verilir?

Okullarda; dönem sonu ders notlarına bakılarak, öğrencilere teşekkür veya takdir belgesi verilmektedir. Ancak ders notlarından bağımsız olarak verilen bir belge var ki bu da onur belgesidir. Onur belgesi sadece ders notları yüksek olan çalışkan öğrencilere verilmez. Onur belgesi verilecek öğrenci veya öğrenciler belirlenirken birçok davranışı...

326 1
Okullarda; dönem sonu ders notlarına bakılarak, öğrencilere teşekkür veya takdir belgesi verilmektedir. Ancak ders notlarından bağımsız olarak verilen bir belge var ki bu da onur belgesidir. Onur belgesi sadece ders notları yüksek olan çalışkan öğrencilere verilmez. Onur belgesi verilecek öğrenci veya öğrenciler belirlenirken birçok davranışı göz önünde bulundurulur. Örneğin okul kurallarına uyan, örnek davranışlar sergileyen bir öğrencinin ders notları kötü ise bile o öğrenciye onur belgesi verilebilir. Aşağıdaki yazıda ”teşekkür belgesi kaç puanla alınır, takdir belgesi kaç puanla alınır, kimler onur belgesi alır” gibi soruların ayrıntılı cevapları bulunmaktadır.

Teşekkür,
takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin
kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden
başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan
ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a)
70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve
daha yukarı olanları takdir belgesi,
c)
Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi
ile
ödüllendirir.
(2) Üstün başarı
belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.
Onur belgesi
ile ödüllendirme
MADDE 161– (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin
kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel
projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak,
yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul
araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek
olmak,
ç) Görgü
kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik
kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim
araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve
derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı,
yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla
yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan
sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar
sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren
davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül
alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi,
onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir
öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur
listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca
öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında
da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen
davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin
kuruluna bildirilir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

1 comment

  1. Game Train Cevapla

    6 ıncı sınıfta 1 teşekkür 7 inci sınıfın 2 iki dönemindede teşekkür 8 sınıf 1 dönem teşekkür başarı belgesi alırmıyım

css.php