Yazılı Sınava Girmeyen Öğrenciye Ne Yapılır?

    Okul sınavları yapılırken, zaman zaman mazeretli veya mazeretsiz olarak sınavlara girmeyen öğrenciler bulunabiliyor. Öğretmenler için sıkıntılı bir durum olsa da aslında mevzuata uygun davranıldığında işin içinden daha kolay bir şekilde çıkılabilir. Öğrencinin sınava mazeretsiz katılmadığı durumlarda aslında ne yapılması gerektiği mevzuatla sabittir. Ancak...

1944 0
    Okul sınavları yapılırken, zaman zaman mazeretli veya mazeretsiz olarak sınavlara girmeyen öğrenciler bulunabiliyor. Öğretmenler için sıkıntılı bir durum olsa da aslında mevzuata uygun davranıldığında işin içinden daha kolay bir şekilde çıkılabilir. Öğrencinin sınava mazeretsiz katılmadığı durumlarda aslında ne yapılması gerektiği mevzuatla sabittir. Ancak bazen, öğrenciler mazur görülüp, raporsuz veya mazeretsiz olduğu halde sonradan tekrar sınava alınabiliyorlar. Özellikle göreve yeni başlamış olan öğretmenlerin konu ile ilgili sıkıntı yaşamaması için, aşağıdaki bilgileri bilmesi yararlı olacaktır. Yönetmelik gereği, sınavlara katılmayan öğrencilere ne yapılması gerektiği ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıdadır.

Sınavlara
katılmayanlar
MADDE 48– (1) Sınavlara katılmayan,
performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim
etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde
bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul
yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli
tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi olağan dışı
hâllerde bu süre okul yönetimince uzatılabilir.
(2) Özrü
okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak
bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden
duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması
veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken
yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
(3) Özürleri
nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai
saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü
içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile
girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile
girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının
başlamasından önce sınava alınırlar.

(4) Geçerli
özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans
çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak
aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php