Yurt Dışından Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

   Yurt dışından ülkemize yani Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ortaöğretimlerde (liselerde) usulüne uygun bir şekilde yapılmaktadır. T.C. vatandaşı olmayan bu öğrencilerin kayıtlarında belli başlı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar MEB’in ortaöğretim kurumları yönetmeliği 29. maddede açıkça belirtilmiştir. Yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir. Millî Eğitim Bakanlığı...

214 0
   Yurt dışından ülkemize yani Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ortaöğretimlerde (liselerde) usulüne uygun bir şekilde yapılmaktadır. T.C. vatandaşı olmayan bu öğrencilerin kayıtlarında belli başlı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar MEB’in ortaöğretim kurumları yönetmeliği 29. maddede açıkça belirtilmiştir. Yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği
Yabancı
uyruklu öğrencilerin kayıtları
MADDE 29- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin
kayıtlarında:
a) Usulüne
uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.
b)  
Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancıların
çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet
makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek
kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır.
c)
Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından
öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını
veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
ç)  
Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş
temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun
pasaport almış olmaları şartı aranır.
d) Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk
vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan
kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.
(2)
Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.

(3) Bu Yönetmelikte
hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve Millî
Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php