6. Sınıf Türkçe Konuları

 5. sınıftan 6. Sınıfa geçenler için, 6. Sınıf Türkçe dersi dil bilgisi konularını belirledik. Yaz tatilinde sonraki sınıfa hazırlık yapmak isteyen öğrenciler için yararlı bir yazı olacağını düşünüyoruz. 5. Sınıf mezunlarının 6. Sınıfa hazırlıklı başlaması önemlidir. Hem mezun olduğu sınıfın konularını tekrar eden hem de...

255 0
 5. sınıftan 6. Sınıfa
geçenler için, 6. Sınıf Türkçe dersi dil bilgisi konularını belirledik. Yaz
tatilinde sonraki sınıfa hazırlık yapmak isteyen öğrenciler için yararlı bir
yazı olacağını düşünüyoruz. 5. Sınıf mezunlarının 6. Sınıfa hazırlıklı başlaması
önemlidir. Hem mezun olduğu sınıfın konularını tekrar eden hem de sonraki
sınıfın konularını gözden geçiren öğrenciler; arkadaşlarına göre önde başlamış
olacaklardır. Peki, 6. Sınıf Türkçe dersinde hangi konular var, hangi dil
bilgisi konuları işleniyor?
6. Sınıf Türkçe Dersi
Dil Bilgisi Konuları
-Ek ve Kök Bilgisi
-Gövde Bilgisi
-Yapım Ekleri ve çekim ekleri
-İsim kökü ve Fiil Kökü
-Yapısına Göre Kelimeler (Basit, türemiş ve birleşik
sözcükler)
-İsimler (adlar)
-Zamirler (Adılllar)
-Hal Ekleri (İsim durum ekleri)
-İyelik Ekleri
-İsim Tamlamaları
-Sıfatlar (Ön Adlar)
-Sıfat Tamlamaları
-Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler

   İşte, arkadaşlar 6.
Sınıfta işlenecek Türkçe dil bilgisi konuları yukarıda. Bunların yanında; öznel
ve nesnel cümleler, sebep-sonuç cümleleri, amaç-sonuç cümleleri ve bazı
noktalama işaretleri işlenecektir. Konulara kısa da olsa bir göz atmanızda
fayda olacaktır.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php