7. Sınıf Sene Sonu ŞÖK

   Aşağıda 2013-2014 7. sınıf şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı (ŞÖK) verilmiştir. Gerekli düzenlemeler yapılarak kullanılabilir. 2013- 2014 EĞİTİM –  ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ORTA OKULU  7/A SINIFI  ŞUBE  ÖĞRETMENLERİ KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR TOPLANTI YERİ     ¦ Öğretmenler Odası TOPLANTI TARİHİ ¦  09.06.2013 TOPLANTI SAATİ   ¦ ...

270 0

   Aşağıda 2013-2014 7. sınıf şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı (ŞÖK) verilmiştir. Gerekli düzenlemeler yapılarak kullanılabilir.

2013- 2014 EĞİTİM –  ÖĞRETİM
YILI 23 NİSAN ORTA OKULU  7/A SINIFI  ŞUBE 
ÖĞRETMENLERİ KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR
TOPLANTI YERİ     ¦
Öğretmenler Odası
TOPLANTI TARİHİ ¦  09.06.2013
TOPLANTI SAATİ   ¦  12.20
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama
2-Sınıfların genel durumu
3-Öğretmen görüşleri
4-Devam-devamsızlık durumu
5-Ders araç ve gereçlerinin kullanılması
6-Kültürel etkinliklere katılma
7- ŞÖK’e kalan öğrencilerin durumunu görüşülmesi
8-Dilek ve temenniler
Türkçe Öğretmeni                             Matematik Öğretmeni                      Müzik Öğretmeni
    Rıdvan ÖZKAN                            Ramazan ASLAN                          Emine Feraye ÖNAL
          İngilizce
Öğretmeni                         Sosyal
Bil. Öğr.             Din Kül. Öğretmeni
          Gülsüm                                             Ülkem KILINÇ              Mine SİSLİ
 
    Fen Bilgisi Öğretmeni                         Beden Eğt.  Öğretmeni          Tek.
Ve Tas. Öğrt
         İsmail AKBOYRAZ                        Vahdettin GÖREN             Türkan ÇELİKÇATI
  
Okul Müdürü
U Y G U N D U R
Mesut EKİCİ
GÜNDEM
MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 1-  09/06/2014 tarihinde
okulumuz öğretmenler odasında 7/A sınıfı şube öğretmenlerinin katılımıyla
toplanıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2- Sınıfın genel
başarı durumunun orta seviyede olduğunu belirten şube rehber öğretmeni Rıdvan
ÖZKAN, 1.Dönem öncelikle sorun yaratan öğrencilerin velileriyle yapılan
görüşmelerde, yaramazlık yapan öğrencilerin bu olumsuz davranışlarında
arkadaşlarının etkisinin fazla olduğu kanısına varıldığını ifade etti.
Öğrencilerle de birebir yapılan bazı görüşmeler sonucunda, çocukların durumunun
düzelmeye başlandığı gözlendi. Rehberlik çalışmalarında düzenli ders
çalışmaları hakkında bilgi verildi.
3- Şube rehber
öğretmeni Rıdvan ÖZKAN öğrencilerin genel durumunun normal olduğunu belirtti.
Ancak birkaç öğrencinin başarı durumlarının düşük olmasına
rağmen çaba gösterdiklerini belirtti.
 Fen ve Teknoloji
Öğretmeni İsmail AKBOYRAZ söz alarak’’Dersler de başarı durumlarının normal
olduğunu  sınıfta başarılı ve derslere
düzenli çalışan kız öğrencilerin fazla olduğunu belirtti. Erkek öğrencilerin
başarısızlıklarının nedeninin öncelikle arkadaşlarının etkisi ile derslerinden
ilgisiz kaldıklarını” ifade etti.
   Matematik öğretmeni
Ramazan ASLAN test çözme çalışmaları ile konuları pekiştirdiğini ifade etti.
   Fen ve Teknoloji
Öğretmeni İsmail AKBOYRAZ ‘’Daha başarılı olmaları için planlı çalışmaya önem
vermeleri gerektiğini belirtti.’’
      Diğer
Öğretmenler de bu görüşlere katıldılar.
4- Devam
devamsızlık durumu şube öğretmenleri tarafından ifade edildi. Devamsızlık
sorunlarının olmadığı kurul tarafından ifade edildi.
5- Ders araç ve
gereçlerinin tüm öğretmenler tarafından kullanılması gerektiği belirtilmiştir.
6- Okulumuzda
kültürel etkinliklerin devam ettiği ancak bunların daha da arttırılarak devam
ettirilmesi gerektiği üzerinde durulmuş ve bu konuda okul idaresiyle iş birliği
yapılması gerektiği belirtilmiştir.
7- ŞÖK’e
kalan……………………”ın sınıflarını geçmelerine karar verildi.
8- Öğretmenlerin
başarının arttırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği üzerinde
görüş belirtildi. 2014-2015 eğitim-öğretim yılının daha verimli ve başarılı
geçmesi temennileriyle toplantıya son verildi.
       Türkçe Öğretmeni                             Matematik
Öğretmeni               Müzik Öğretmeni
           Rıdvan ÖZKAN                            Ramazan ASLAN                   Emine Feraye
          İngilizce
Öğretmeni                         Sosyal
Bil. Öğr.             Din Kül. Öğretmeni
                                                                 Ülkem KILINÇ           Mine SİSLİ
 
    Fen Bilgisi Öğretmeni                         Beden Eğt.  Öğretmeni          Tek.
Ve Tas. Öğrt
     İsmail AKBOYRAZ                           Vahdettin GÖREN            Türkan ÇELİKÇATI
  
Okul Müdürü
U Y G U N D U R

Mesut EKİCİ
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php