Babalık İzni Kaç Gündür 2014

   Eşi doğum yapan devlet memurlarına ‘’Babalık izni’’ adı altında izin verilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilen bu izin, devlet kurumlarında çalışan her erkek memur için geçerlidir. İlgili kanunun 104. Maddesinde ilgili bilgiler mevcuttur. Şimdi dilerseniz erkekler için doğum izni ile...

899 0
   Eşi doğum yapan devlet memurlarına ‘’Babalık izni’’ adı
altında izin verilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açık bir
şekilde belirtilen bu izin, devlet kurumlarında çalışan her erkek memur için
geçerlidir. İlgili kanunun 104. Maddesinde ilgili bilgiler mevcuttur. Şimdi
dilerseniz erkekler için doğum izni ile ilgili soru-cevap şeklinde bilgi
verelim:
Soru 1: 2014 Babalık izni kaç
gündür?
Cevap 1: Yasal olarak verilen
bu iznin süresi 10 gündür.
Soru 2: Babalık izni ne zaman
kullanılır?
Cevap 2: Doğumun
gerçekleştiği günden itibaren babalık izni başlatılabilir.
Soru 3: İzni almak için hangi
belgeler gereklidir?
Cevap 3: Doğumdan sonra
ilgili hastaneden ‘’Doğum Belgesi’’ adında bir belge verilir. Çalışılan kurumun
idaresine bu belge verilerek izin başlatılabilir.
Soru 4: Devlet memuru bu izni
sonradan kullanabilir mi?
Cevap 4: Yasal olmasa da
babalık iznini sonradan kullandıran amirler mevcuttur. Ancak olması gereken;
doğumun olduğu gün başlatılmasıdır.
Soru 5: Hafta sonları dahil
midir?
Cevap 5: Evet hafta sonları
dahildir. Burada bahsedilen 10 gün, iki tane hafta içi anlamına gelmez. İznin
alındığı günden itibaren hafta sonları ile beraber 10 gün sayılır ve sonraki iş
günü işe başlanır.
Soru 6: Babalık İznine
ayrılan öğretmenlerin ek dersi kesilir mi?

Cevap 6: Evet bu izin hakkını
kullanmak isteyen öğretmenlerin ek dersleri kesilir. Ancak maaşında herhangi
bir değişiklik olmaz. Bu yüzden istemeyen öğretmenler bu hakkını
kullanmayabilirler.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php