Göreve Geç Gitmenin Erken Ayrılmanın veya Görev Yerini Terk Etmenin Cezası Nedir?

   657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurların istenmeyen farklı davranışları, farklı disiplin cezaları alınmasına neden olabilir. Disiplin cezası gerektiren davranışlardan bazıları da iş yerine yani göreve geç gitmek (geç kalmak), görevden erken ayrılmak veya görev yerini izinsiz olarak terk etmektir. Bu davranışlar...

825 0
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan
memurların istenmeyen farklı davranışları, farklı disiplin cezaları alınmasına
neden olabilir. Disiplin cezası gerektiren davranışlardan bazıları da iş yerine
yani göreve geç gitmek (geç kalmak), görevden erken ayrılmak veya görev yerini
izinsiz olarak terk etmektir. Bu davranışlar için hangi disiplin cezasının
verilmesi gerektiği ilgili kanunda açıkça bildirilmiştir. Kanuna göre bu
davranışlar için memura verilmesi gereken ceza ‘’Uyarma cezası’’dır.
Uyarma cezasının bulunduğu maddenin b kısmında bu durum
ifade edilmiştir. Uyarma cezası gerektiren diğer davranışlar ise aşağıdaki
gibidir.
Disiplin cezalarının
çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/31 madde.)
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir
disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A – Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha
dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
‘’Uyarma cezasını
gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve
görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge,
araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek
veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev
mahallini terk etmek
,
c) Kurumca belirlenen
tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat
veya şikâyette bulunmak,
e) Devlet memuru
vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş
sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve
kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

h) Görevin işbirliği
içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.’’ 
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php