Sınıf Öğretmenliği KPSS Taban Puanları

   Sınıf Öğretmenliği bölümü, zamanında en çok atama yapılan bölümlerden bir tanesi idi. Ancak ülkemizde eğitim sisteminin değişmesi, daha doğrusu 4+4+4 sisteminin getirilmesi ile beraber, atamaların en yüksek puanla yapıldığı bölümlerden biri haline geldi. Bu eğitim sistemi ile beraber bilindiği gibi eskiden ilkokul sayılan ve...

229 0
   Sınıf Öğretmenliği bölümü, zamanında en çok atama yapılan
bölümlerden bir tanesi idi. Ancak ülkemizde eğitim sisteminin değişmesi, daha
doğrusu 4+4+4 sisteminin getirilmesi ile beraber, atamaların en yüksek puanla
yapıldığı bölümlerden biri haline geldi. Bu eğitim sistemi ile beraber
bilindiği gibi eskiden ilkokul sayılan ve sınıf öğretmenleri tarafından
okutulan 5. Sınıflar, ortaokul haline getirilerek branşlaştırıldı. Yani
sınıfçılardan alınarak branş öğretmenlerine verildi. Böyle olunca da birçok
sınıf öğretmeni norm fazlası oldu ve kimisi branş değiştirerek başka alanlara
geçti. KPSS ilk atamalarda da ihtiyaç az olduğu için alımı az oldu. Son iki
öğretmen atamasına göre sınıf Öğretmenliği Bölümü Minimum (en küçük taban
puanları) puanları aşağıda gösterilmiştir.
Bölüm Adı
KPSS Atama Tarihi
Başvuran Kişi Sayısı
Atanan Kişi Sayısı
KPSS Minimum Puan
Sınıf Öğretmenliği
2013 Eylül
9795
1841
85,559
Sınıf Öğretmenliği
2014 Şubat
6304
1047
82,717
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere son yapılan her
iki KPSS atamasında da sınıf öğretmenliği taban puanları 80 puanın üzerindedir.
Diğer birçok öğretmenlik bölümüne göre yüksek sayılacak puanlardır.
-Sınıf öğretmenleri KPSS taban puanları 2014
-Sınıf öğretmenliği en küçük atanma puanları

-Sınıf öğretmenliği bölümü KPSS minimum atanma puanları
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php