Bilgisayar Programcılığı Dersleri

PAYLAŞ:

İki yıllık (ön lisans) bölümlerinden biri olan Bilgisayar Programcılığı bölümünün dersleri aşağıda açıklamaları ile birlikte verilmiştir. Farklı üniversitelerde küçük de olsa farklılıkların görülmesi mümkün olabilir. aşağıda verdiğimiz ders programı Kadir Has Üniversitesinden alınmıştır.

1. SINIF GÜZ YARIYILI
BP 111Bilgisayar Kullanımı2 (1+2+0)Teorik+Uygulama/Lab.
Bilgisayara giriş, Windows işletim sisteminde temel kavramlar, temel düzeyde ofis programları, internet işlemleri.
BP 115Algoritma ve Programlamaya Giriş3 (2+2+0)Teorik+Uygulama/Lab.
Bir problemin çözümü için gerekli ilke, evre, algoritma ve akış şemaları, C programlama diline giriş ve kod yazımı,  aritmetik işlemler, döngüler ve kontrol deyimleri, Boole verisi, fonksiyonlar ve alt yordamlar, arayüzler, grafikler, parçalara ayırma ve stil, tür oluşturma, karakter verisi, dizgiler, arayüz tasarımı ve soyutlama, diziler.
EH 101Elektroteknik3 (2+2+0)Teorik+Uygulama
Elektrik kaynakları ve çeşitleri, temel elektrik-elektronik ilke ve teoremleri, elektromanyetik indüksiyonun özellikleri, R-L, R-C ve R-L-C devrelerinin doğru akıma verdikleri tepkiler,  alternatif akım ile ilgili genel tanımlar, fazın vektör ile gösterilmesi, R, L ve C'nin sinüzoidal kaynağa gösterdiği tepki, sinüzoidal büyüklüklerin karmaşık düzlemde gösterilmesi, temel çözüm yöntem ve teoremleri, alternatif akım devrelerine uygulanması.
MA 121Matematik3 (3+0+0)Teorik
Sayılar, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, karmaşık sayılar, matris ve determinantlar, limit ve süreklilik, türev, integral.
FL 111İngilizce-I2 (2+0+0)Teorik
Kişisel bilgi verme, geniş zamanın kullanımı (günlük yapılan aktiviteler), sıklık zarfları, zaman ve yer edatları, sahip olma kalıbı “have got” ın kullanımı, zamirler, zorunluluk bildiren “have to”, yapabilirliği bildiren “can” kalıplarının tüm formları, “there is” ve ”there are” kalıplarını kullanarak evin bölümlerinin ve eşyaların tanıtımı, sayılabilen ve sayılamayan isimlerin “some” ,”any”, “a”, “an” ve “the” ile kullanımları.
TD 201Türk Dili-I2 (2+0+0)Teorik
Konuşma dili, yazı dili, yeryüzünde diller ve Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi ve özellikler, Türk yazı dilinin türleri.
1. SINIF BAHAR YARIYILI
BP 102Bilgisayar Uygulamaları2 (1+2+0)Teorik+Uygulama/Lab.
İnternet, tarihçe ve temel kavramları, bilgisayar virüsleri, dosya sıkıştırma yöntem ve algoritmaları, HTML, ileri Excel uygulamaları, Microsoft Office Access 2007.
BP 104Nesneye Yönelik Programlama3 (2+0+2)Teorik+Uygulama/Lab.
Robot Karel ile tanışma ve basit programlama, Karel sınıfını geliştirme, kalıtım kavramı, problem çözme, programı parçalara ayırma, algoritma düşüncesi ve kontrol yapıları, Java’ya giriş, sınıflar ve nesneler, sınıf hiyerarşisi, basit grafik nesneleri, değişkenler ve türler, aritmetik ifadeler, ortak deyimler, kontrol deyimleri, Boole verisi, metotlar, parametreler, sözde rastgele sayılar, Random Generator sınıfı, Javadoc’u okumak, nesneler ve sınıflar, yapıcı metotlar, kalıtım, acm.gaphics paketi, kolaj grafik modeli, fare olaylarına yanıt verme, Java dinleyici modeli, grafik yapıları, GPolygon sınıfı, bileşik nesneleri oluşturmak, karakter verisi, Java’nın dizgi sınıfını kullanma, dizgi işlemleri, dizgilerle problem çözme, nesneler ve hafıza, hata ayıklama teknikleri, diziler.
BP 106Bilgisayar Donanımı3 (2+2+0)Teorik+Uygulama/Lab.
Bilgisayar donanımında kullanılan birimler, CPU, Anakart, RAM, hard disk, grafik kartı, görüntüleme birimleri, yazıcılar, tarayıcılar, diğer giriş çıkış/birimleri, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, modem, ADSL, bilgisayar sistemlerinde donanımın oluşturulması, montajı, bakım ve onarımı için gerekli temel bilgi ve beceriler.
EH 106Sayısal Tasarım2 (2+2+0)Teorik+Uygulama
Sayı sistemleri, Boole cebri, lojik kapılar, Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, kombinasyonal devreler, MSI, LSI, ardışık devreler, sayıcılar, yazıcılar, saat darbesi üreteçleri.
TD 202Türk Dili-II2 (2+0+0)Teorik
Türkçenin temel gramer kuralları, cümle yapıları, yapım ve çekim ekleri, cümlenin öğeleri, edebi türler, roman incelemesi.
FL 112İngilizce-II2 (2+0+0)Teorik
Yiyecekler, miktar kalıpları olan “a lot of”, “much”, “many” kullanımı, geçmiş zamanın kullanımı, eğitim ve okulla ilgili kelimeler, şimdiki zaman kullanımı ve geniş zamanla karşılaştırılması, “going to” gelecek zamanının kullanımı, yardımcı fiiller olan “must”, “have to”, ve “should”un kullanımları.
2. SINIF GÜZ YARIYILI
BP 201Bilgisayar Ağları ve İnternet3(3+0+0)Teorik
Bilgisayar haberleşme ağları, http ve diğer protokoller, TCP, akış ve tıkanma kontrolü, IP adresleri, iletme ve yönlendirme, çerçeveleme, hata sezme ve düzeltme, ortam erişim protokolü, sayısal veri haberleşme teknikleri, iletim ortamları.
BP 203Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler3 (2+2+0)Teorik+Uygulama/Lab.
Mikrodenetleyicilerin genel yapısı, mikroişlemciler ile mikrodenetleyicilerin karşılaştırılması, PIC 16F877A mikrodenetleyici sisteminin kurulması, assembler, akış diyagramları, giriş/çıkış işlemleri ilgili temel kavramlar, bit kaydırma, bit toplama, giriş/çıkış aygıtlarını programlama, kesmeler, sayıcılar, zamanlayıcılar, ADC/DAC uygulamaları
BP 205Veri Tabanı Sistemleri3 (2+2+0)Teorik+Uygulama/Lab.
Yapısal sorgulama dilini, veritabanı nesnelerini ve veri tiplerini tanıyabilme, yapısal sorgulama dilinde tablo açma, değiştirme ve silme komutları, yönetimsel fonksiyonlar, istemci/sunucu özellikli bir veri tabanı yazılımında programlama, arayüz (form) ve rapor hazırlayabilme.
BP 209İşletim Sistemleri3(2+2+0)Teorik+ Uygulama/Lab.
İşletim sisteminin tanıtılması ve tarihsel gelişimi, kaynakların paylaşımı, işletim sistemi katmanları, işlem yönetimi, bellek yönetimi, ölümcül kilitlenme ve sebepleri, DOS ve Linux İşletim Sistemi.
BP 211Ağ Tasarımı3 (2+2+0)Teorik+ Uygulama/Lab.
Web sitelerinin anatomisi, HTML etiketleri ve parametrelerini kullanarak; yazı, resim, liste, tablo, köprü ve çerçeve oluşturma, Adobe Dreamweaver programının tasarım ortamı, panel, metin, resim, flash animasyonu, köprü, tablo, animasyon, çerçeve, stil ve form oluşturma, sitenin yayınlanması.
AT 201Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I2 (2+0+0)Teorik
Osmanlı İmparatorluğunun dağılması, Kurtuluş Savaşı öncesi çalışmalar, Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin ilanı.
2. SINIF BAHAR YARIYILI
BP 202Bilgisayarda Matematik Uygulamaları3 (2+2+0)Teorik+ Uygulama/Lab.
Çeşitli yazılımlar kullanarak matematiksel problemlere çözüm bulunması, bu çözümler için grafiksel modeller ve yazılım kodları, C programlama dili ve Matlab yazılımını kullanarak gerekli algoritmayı tasarlama, temel programlama mantığı, bilgisayarda algoritma kurma, Matlab’de programlama, çeşitli matematik ve sayısal analiz problemlerinin Matlab kullanılarak çözülmesi ve grafik oluşturma.
BP 204Bilişim Projesi2 (0+4+0)Uygulama
Öğrenci bu derste kendisine verilen bitirme projesi konusunun araştırmasını yapar, istenilen programlama dilinde gerekli kodları yazarak projeyi gerçekleştirir.
BP 206Endüstriyel Otomasyon3 (2+2+0)Teorik+ Uygulama/Lab.
Endüstriyel bilgisayarlar, bilgisayar içi hızlı veri ölçme ve kontrol kartları, sinyal işleme ve ölçme modülleri, endüstriyel haberleşme, PC tabanlı cihaz kontrolü,  PC tabanlı veri toplama ve kontrol, PC tabanlı kontrolde C veya C++ ile giriş çıkış birimlerinin programlanması.
BP 208Görsel Programlama3 (2+2+0)Teorik+ Uygulama/Lab.
Programlamaya giriş ve .NET platformu, Visual Studio 2008 kurulum ve ortamı, proje hazırlama adımları, Visual Basic programlama dilinde veri tipleri, karar yapıları ve döngüler, fonksiyon ve alt yordamlar, istisna yönetimi, nesneye dayalı programlama, Windows formları ve denetimler, veritabanı ekleme, Visual Basic uygulamalarını dağıtmak, projeler üzerinde uygulama.
BP 210İnternet Programcılığı3 (2+2+0)Teorik+ Uygulama/Lab.
İnternet temel kavramları, tasarım planlama ve web tasarımına giriş, web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını anlayabilme ve CGI dilleri, JavaScript, istemci/sunucu mimarisi, sunucu için gerekli programları kurabilme ve ayarlayabilme, ASP.NET ve kontrolleri, proje geliştirme.
AT 202Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II2 (2+0+0)Teorik
Cumhuriyet devrimleri ve toplumsal hayatın dönüşümü, laiklik ve laik devletin oluşumu, devrimler ve demokrasi, temel politik sorunlar.

YORUMLAR

BLOGGER YORUMLARI
Ad

Cilt Bakımı,115,Çocuk Gelişimi,38,DGS,187,Eğitim,475,Genel,38,Genel Sağlık,75,Klima,52,Konu Anlatımları,49,KPSS Taban Puanları,169,Maaşlar,32,Öğrencilere Tüyolar,62,Saç Bakımı,28,Üniversite Bölümleri,759,VİDEOLAR,1,
ltr
item
Eğitim ve Sağlık Sitesi: Bilgisayar Programcılığı Dersleri
Bilgisayar Programcılığı Dersleri
Eğitim ve Sağlık Sitesi
http://www.egitimsaglik.com/2014/07/bilgisayar-programclg-dersleri.html
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/2014/07/bilgisayar-programclg-dersleri.html
true
2743778651510976752
UTF-8
Yüklenen Tüm İçerikler Herhangi bir içerik bulunamadı. HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını oku Cevapla Cevaplamaktan vazgeç Sil Tarafından: Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Hepsini Görüntüle SİZİN İÇİN ÖNERDİĞİMİZ DİĞER İÇERİKLER ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM İÇERİKLER Aradığınız kelimeye ilişkin bir içerik bulunamadı. Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzts Sal Çrş Perş Cuma Cmrts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agus Eyl Ekim Kas Aralk biraz önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 dakika önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et BU İÇERİK ÖZELDİR İçeriği görmek için paylaşın Tüm kodu kopyala Tüm kodu seç Tüm kodlar kopyalanmıştır. [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) kullanabilirsiniz kopyalamak için