Memurların Yıllık İzin Hakları

Bilindiği gibi öğretmen statüsünde görev yapan 657’ye tabi devlet memurları dışındaki memurlar yıllık izin hakkına sahiptirler. Öğretmenler, bu haklarını zaten yarıyıl ve yaz tatillerinde kullanmış sayıldıkları için ekstradan yıllık izin alamazlar. Ancak diğer memurlar kıdemlerine göre daha doğrusu çalıştıkları yıla göre yıllık izin alırlar. Peki...

203 0
Bilindiği gibi öğretmen statüsünde görev yapan 657’ye tabi devlet memurları dışındaki memurlar yıllık izin hakkına sahiptirler. Öğretmenler, bu haklarını zaten yarıyıl ve yaz tatillerinde kullanmış sayıldıkları için ekstradan yıllık izin alamazlar. Ancak diğer memurlar kıdemlerine göre daha doğrusu çalıştıkları yıla göre yıllık izin alırlar. Peki memurların yıllık izni ne kaç gündür?
Memurlarda Yıllık İzin Süresi
Yıllık izin sürelerinin kaç gün olacağı Devlet Memurları Kanunu ile açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu kanunun 102. Maddesine göre 1 yıl ile 10 yıl (10 yıl dahil) arasında görev yapmış olanlar her sene 20 gün; 10 yıldan fazla hizmet yapanlar ise 30 gün yıllık izin alma hakkına sahiptir. Ancak memurlara verilen bu izin tam olarak bu sürelerle sınırlı değildir. Yol hakkı olarak nitelendirilen fazladan bir süre de verilmektedir. Zorunlu hallerde gidiş için en fazla 2, geliş için de 2 gün fazladan verilmektedir.
Yıllık İzinler Bir Defada Kullanılmak Zorunda mı?
Yıllık izin bir defada kullanılacak diye bir şart yok. Amir de uygun görürse bu izinler tek defada kullanılabileceği gibi parça parça da kullanılabilir. Örneğin 20 gün izin hakkınız varsa bunu bir defada kullanabileceğiniz gibi 10+10 şeklinde farklı zamanlarda kullanmanız da mümkündür.
Kullanılmayan İzin Hakkı İptal Olur mu?
Bir memurun yıllık izninin düşmesi başka bir deyişle iptal olması için geçmesi gereken bir süre vardır. Birbirini izleyen iki yılın izni toplu halde verilebileceği gibi; bir yılın izni diğer yıla da ertelenerek diğer yıl ile birleştirilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl haricindeki diğer izin hakları iptal olur. Örneğin 2014 yılı içerisinde bulunan biri 2013 yılındaki izin hakkını da kullanabilir; ancak 2012 yılına ait izin iptal olmuştur. Yine buna benzer olarak 2014 yılındaki izin hakkı, 2015 izin hakkı ile birleştirilebilir.
Radyoaktif Işınlarla ilgili Memurlar
Röntgen vb. işlerle uğraşan memurlara yıllık izinlerinin haricinde 1 aylık sağlık izni de verilmektedir.
Memur İstediği Zaman Yıllık İzin Alabilir mi?
Herhangi olağanüstü bir durum yoksa, tüm memurlar yıllık iznini istediği zaman kullanılabilir. Ancak iş ortamı sebebi ile tüm memurlar yıllık izne ayrılacağı takdirde kurum zarara uğrayacaksa, işler aksayacaksa yıllık izni kullandırma zamanını belirleme takdiri amire aittir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php