Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ne İş Yapar?

   Sevgili üniversite adayları ve üniversite öğrencileri; sizler için Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü ile ilgili araştırmalar yapıp, bölüm ile ilgili en güncel bilgileri derlemeye çalıştık. Yazımızın alt başlıkları dâhilinde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü iş imkanları, iş olanakları, çalışma alanları, maaşları, dersleri, KPSS taban...

442 0
   Sevgili üniversite adayları ve üniversite öğrencileri;
sizler için Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü ile ilgili araştırmalar
yapıp, bölüm ile ilgili en güncel bilgileri derlemeye çalıştık. Yazımızın alt
başlıkları dâhilinde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü iş imkanları,
iş olanakları, çalışma alanları, maaşları, dersleri, KPSS taban puanları ve
benzeri konularda bilgi sahibi olabileceksiniz. Deniz ve denizciliği seven, bu
bölüme ilgi duyan üniversite adaylarımızın işine yarayacağını ümit ediyoruz.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi
Bu bölüme öğrenci alımı MF-4 puan türü ile yapılmaktadır.
Zaten tüm mühendislik bölümlerinin öğrenci alımı yaptığı puan türü de budur.
2014-2015 taban puanlarına baktığımızda en küçük puanların 300 civarında olduğu
görülmektedir. Ancak özel üniversitelerin taban puanları daha düşük olmaktadır.
Öyle ki 205 puan ile bile alım yapıldığı olmuştur. Bölümün eğitim süresi 4
yıldır. Mezun olanlar deniz ulaştırma işletme mühendisi unvanı ile anılırlar.
deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümü iş imkanları
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İş Olanakları, İş
İmkanları
Bölüm mezunları kamuya ait kurum ve kuruluşlarda
çalışabilecekleri gibi özel kuruluşlarda da iş bulma imkanına sahiptirler.
Çalışma alanları genellikle gemiler ve limanlardır. Özellikle deniz
taşımacılığı yapılan şirketlerde dolgun maaşlarla çalışabilmektedirler. Diğer
çalışma alanları ise denizcilik ile alakalı sigorta şirketleri, deniz ticaret
şirketleri ve benzeri yerlerdir. Bunun yanında mezun olan öğrenciler
istedikleri takdirde üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışma olanağına
da sahiptir.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Olan
Üniversiteler-Hangi Üniversitelerde Var?
Bölüm; İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi Ve Zirve
Üniversitesinde bulunmaktadır.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Maaşı
Göreve yeni başlayan bir deniş ulaştırma işletme mühendisi
3000 lira dolaylarında maaş ile çalışabilir. Verdiğimiz bu maaş oranı özellikle
kamuya ait resmi kuruluşlarda çalışan mühendisler için geçerlidir. Özel
denizcilik şirketlerinde çalışanlar daha düşük maaşlarla çalışabileceği gibi
çok daha yüksek maaşlarla çalışma olanağına da sahiptir.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Dersleri
Bölümde; malzeme bilgisi, istatistik, fizik, matematik,
kimya, gemi manevrası, navigasyon, denizde güvenlik, gemi inşa ve stabilite,
yöneylem araştırması ve bunlara benzer dersler okutulmaktadır.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Ne İş Yapar?
Bu meslek personeli aşağıdaki görevleri yerine
getirmektedir.
-Gemilerin güvenli bir şekilde çalıştırılmasını ve amacına
uygun bir şekilde işletilmesini sağlar.
-Taşınacak olan yükün ilgili yere, düzgün bir şekilde
taşınması ve teslim edilmesinde koordineyi sağlar.
-Limandaki çalışma alanında yapılması gereken resmi
işlemleri yapar ve yasal gereklilikleri yerine getirir.
-Emri altındaki personele iş dağıtımı yapar ve eş güdümü
sağlar.

-Gemideki makinelerin düzenli çalışması, onarımı vb. işlerle
uğraşır.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php