Elektronik Mühendisliği Maaşları İş İmkanları

   Birçok kişi tarafından elektrik-elektronik mühendisliği bölümü ile karıştırılan Elektronik mühendisliği hakkındaki bilgileri derledik. Çalışmamızda elektronik mühendisliği iş olanakları, çalışma alanları, dersleri, maaşları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi Elektronik mühendisliği Türkiye’de sadece 3 üniversitede eğitimi verilen ir bölümdür. Eğitim süresi 4 yıldır...

272 0
   Birçok kişi
tarafından elektrik-elektronik mühendisliği bölümü ile karıştırılan
Elektronik mühendisliği hakkındaki bilgileri derledik. Çalışmamızda
elektronik mühendisliği iş olanakları, çalışma alanları, dersleri, maaşları
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Elektronik Mühendisliği Hakkında
Bilgi
Elektronik
mühendisliği Türkiye’de sadece 3 üniversitede eğitimi verilen ir bölümdür.
Eğitim süresi 4 yıldır ve öğrenci alımını MF-4 puan türü ile yapmaktadır.
Elektronik Mühendisliği bölümü bulunan üniversiteler Gebze İleri teknoloji Enstitüsü,
Gedik Üniversitesi ve İstanbul Kültür üniversitesidir.
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik
mühendisliği, elektronik elemanların fiziği, üretim teknolojisi, elektronik
düzen ve sistemlerin çalışma prensipleri ve tasarımıyla uğraşan bir meslek
dalıdır. Bu meslek dalının uygulama alanlarından en önemlileri; tüm devreler,
bilgi-işlem sistemleri, biyomedikal enstrümantasyon, endüstriyel süreçlerin
elektronik kontrolü, mikroişlemci temelli uygulamalar ve haberleşmedir.
Yukarıda
bahsedilen çalışma ve uygulama alanlarında çalışacak bir elektronik
mühendisinin, hızla gelişen elektronik endüstrisi ve teknolojisinin
yeniliklerine ayak uyduracak bir bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip
olması gerekmektedir. Bu taslak program, böyle bir elektronik mühendisini
yetiştirecek bir eğitim planı öngörülerek hazırlanmıştır.
Devreler,
elektrik ve elektronik sistemlerin temel yapı bloklarıdır. Sayısal ve analog
devreler tümdevre şekline getirilerek mikroelektronik kırmıklara
dönüştürülür. Tümdevre teknolojilerindeki hızlı gelişmeler tüm elektronik
sistemlere yansıyarak, her çeşit bilgisayar, yüksek performanslı medikal
cihazlar, kumanda, kontrol ve haberleşme sistemlerinde bu devrelerin, çok
büyük ölçeklerde kullanılmasına neden olmuştur. Çeşitli devrelerin imalat
prosesleri ile teori ve tasarımları, alt sistem tasarımları elektronik
mühendisliğinin temel konuları arasına girmiştir. Analog ve sayısal
tümdevrelerin yapımı, tasarımı, VLSI sistemlerinin bilgisayar destekli
tasarımı büyük önem kazanmıştır.
Elektronik
elemanlarla sağlanan güç üretimi, deteksiyon, transmisyon kuvvetlendirme ve
işaret işleme gibi elektrik elektronik mühendisliğinin temel konularındaki
fonksiyonları programda önemle ele alınmaktadır. Bu elemanların teorisi,
tasarımları ve integrasyonu elektronik mühendislerinin çalışma alanının çok
önemli bir kısmını oluşturur. Yarıiletken düzenler, eleman prosesleri,
yarıiletken elektroniği ve bilgisayar destekli tasarım böyle bir programda
bulunması gereken temel ders konularıdır. Programda ayrıca bilgisayar,
kontrol ve haberleşme mühendisliği kökenli konulara gerektiği kadar yer
verilerek, bir elektronik mühendisi için gereken temel kavramların
öğretilmesi amaçlanmıştır.
elektronik mühendisliği mezunları ne iş yapar
Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Mühendisliği İş Olanakları, Çalışma Alanları

Bu programdan
mezun olan öğrenciler “Elektronik Mühendisi” unvanını alırlar.
ALCATEL, TELETAŞ, BEKO, SIEMENS, NETAŞ, ASELSAN gibi büyük firmalar yanında
elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile uğraşan tüm kamu ve
özel sektör kuruluşlarında, bilgisayar sektöründe çalışabilirler.
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERSLERİ
1. Yarıyıl
Ders
Uygulama
Matematik I (Türk+İng)
4
2
Fizik I
3
2
Lineer Cebir
3
0
Genel Kimya
3
2
İngilizce I
3
0
Türkçe I
2
0
Elektronik Mühendisliğine Giriş
1
0
2. Yarıyıl
Matematik II (Tür+İng)
4
2
Fizik II
3
2
Olasılık ve İstatistik
3
0
Malzeme
3
0
Int. to Comp. and Information Sys.
1
2
İngilizce II
3
0
Türkçe II
2
0
3. Yarıyıl
Diferansiyel Denklemler
4
0
Elektrik Devre Temelleri
3
0
Intr. To Scientific and Eng. Comp.
3
0
İngilizce III
3
0
Seçime Bağlı Ders (TB)
3
0
Seçime Bağlı Ders (İTB)
3
0
4. Yarıyıl
Elektronik Elemanları (Türk+İng.)
3
0
Devre ve Sistem Analizi
4
0
İşaret İşleme
3
0
Elektromagnetik Alanlara Giriş
3
0
Seçime Bağlı Ders (TB)
3
0
5. Yarıyıl
Analog Elektronik Devreleri
4
0
Sayısal Sistemlere Giriş
3
0
Mikrodalga (Türk+İng.)
3
0
Kontrol Sistemleri
3
0
Elektroniğe Giriş Laboratuvarı
0
2
Seçime Bağlı Ders (İTB)
3
0
6. Yarıyıl
Sayısal Elekt. Devreleri (Tür+İng.)
3
0
Devre Sentezi
3
0
Mikroişlemci Sistemleri (Türk+İng.)
3
0
Haberleşme Müh. Temelleri
4
0
Analog Elekt.Devreleri Lab.
0
2
Ekonomi
3
0
7. Yarıyıl
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
Seçime Bağlı Ders (İTB)
3
0
İnkilap Tarihi I
2
0
8. Yarıyıl
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
Seçime Bağlı Ders (MT)
3
0
İnkilap Tarihi II
2
0
Bitirme Ödevi
3
0
SEÇİME BAĞLI DERSLER
(MT)
7. Yarıyıl
Yarıiletken Elektroniği
3
0
Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı I
3
0
Microelectronic Analog Circuit Design
3
0
Analog Tümdevreler
3
0
High Frequency Electronics
3
0
RF Microelectronics
3
0
RF Engineering Laboratory
0
3
Sayısal Sistem Tasarımı
3
0
Yapay Sinir Ağları
3
0
Tıp Elektroniğine Giriş
3
0
Biyolojik İşaretlerin Ol.. ve Alg. Yön.
3
0
Biyolojik Sistemlerin Model.ve Kontrolü
3
0
Ses Ötesi ve Tıp Alanındaki Uygulamaları
3
0
8. Yarıyıl
Çok Geniş Ölç. Tümdevre Tas. II
3
0
Microelectronic Analog Sys. Des
3
0
Mikroelektronik Teknolojisi
3
0
Endüstriyel Elektronik
3
0
Communication Electronic Circuits
3
0
Radyo ve TV Sistemleri
3
0
İleri Elektronik Laboratuvarı
0
3
Sayısal Filtreler ve Sistemler
3
0
Lineer Olmayan Devreler ve Sis.
3
0
Mühendislik Sistem Analizi
3
0
Sayısal Sistem Tasarımı Laboratuvarı
0
3
Biyomedikal Düzenler
3
0
Tıp Elektroniği Tasarım İlkeleri
3
0
Therapeutic Medical Systems
3
0
Tıp Alanında Kul. Bilg.Des.Düzen.
3
0
Tıp Elektroniği Laboratuvarı
0
3
Elektronik Mühendisliği Maaşları

Yeni mezun olmuş bir elektronik mühendisi devlete ait bir
kurumda çalışıyorsa 2800-3000 lira maaş alabilmektedir. Meslekte yıllarını
geçirmiş bir elektronik mühendisi maaşı ise biraz daha yüksek olmaktadır.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php