Belirtili Nesne ile Belirtisiz Nesne Arasındaki Fark

   Bildiğiniz gibi Cümlenin Ögeleri kapsamında, cümlenin yardımcı ögelerinden bir tanesi de ‘’nesne’’dir. Nesne, cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen ve yükleme sorulan ‘’neyi, kimi, ne’’ sorularına cevap olan sözcük veya sözcük grubudur. Belirtili Nesne ve Belirtisiz Nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi belirtili nesne ile...

292 0
   Bildiğiniz gibi Cümlenin Ögeleri kapsamında, cümlenin
yardımcı ögelerinden bir tanesi de ‘’nesne’’dir. Nesne, cümlede öznenin yaptığı
işten etkilenen ve yükleme sorulan ‘’neyi, kimi, ne’’ sorularına cevap olan
sözcük veya sözcük grubudur. Belirtili Nesne ve Belirtisiz Nesne olmak üzere
ikiye ayrılır. Şimdi belirtili nesne ile belirtisiz nesnenin nasıl birbirinden
ayrıldığını daha iyi anlamak için, bu nesne çeşitlerini gözden geçirelim.
Belirtili Nesne
Nedir?
Belirtili nesne, yükleme sorulan ‘’neyi’’ ve ‘’kimi’’
sorularına cevap olan öznedir. Yani cümlenin yüklemini bulduktan sonra, bu
soruları yükleme sorarız ve verdiğimiz cevap belirtili nesne olur.
Belirtisiz Nesne
Nedir?
Yükleme sorulan ‘’ne’’ sorusuna cevap olan nesnedir.
Belirtili Nesne ile
Belirtisiz Nesne Nasıl Ayırt Edilir?
Az önce de belirttiğimiz belirtili nesneyi belirtisiz
nesneden ayıran en önemli hususun; belirtili nesneyi bulmak için neyi-kimi;
belirtisiz nesneyi bulmak için ise ne sorusunu sormamızdır.
Püf Nokta: Belirtili nesnenin son harfi ı, i, u, ü
harflerinden birisi olmak zorundadır.
Örnek: Ali kitabı
getirdi.  Cümlesinde kitabı kelimesi
belirtili nesnedir. Dikkat ederseniz sonunda ı harfi var.
Ali kitap
getirdi. Cümlesinde kitap kelimesi belirtisiz nesnedir. Dikkat ederseniz ı, i,
u, ü ile bitmiyor.
UYARI: Sonu ı, i, u, ü olan her nesne belirtili nesne
olmayabilir.

Örnek: Bana silgi
ver. Cümlesinde silgi kelimesi nesnedir. İ ile de bitmiştir; ama belirtili
nesne değil, belirtisiz nesnedir. Çünkü i harfi, silgi kelimesinin kök veya
gövdesinde bulunan bir harftir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php