Doktor Maaşları 2015

   Ülkemizde ulaşılması en zor mesleklerden biri olan doktorluk, her zaman yoğun talep görmüştür. Geçmişten beri, neredeyse bütün çocukların hayallerini süslemiş, çocuklardaki ilk hedef olmuştur. Bu durum, gerek doktorluğun kutsal bir meslek oluşu, çocukların deyimiyle hastaları kurtarması, gerekse de diğer mesleklere göre kazançlarının daha iyi...

340 0
   Ülkemizde ulaşılması en zor mesleklerden biri olan
doktorluk, her zaman yoğun talep görmüştür. Geçmişten beri, neredeyse bütün
çocukların hayallerini süslemiş, çocuklardaki ilk hedef olmuştur. Bu durum,
gerek doktorluğun kutsal bir meslek oluşu, çocukların deyimiyle hastaları
kurtarması, gerekse de diğer mesleklere göre kazançlarının daha iyi olmasından
kaynaklanmaktadır.
   Peki, gerçekten
doktorlar çok iyi kazanıyor mu? Diğer mesleklerden çok mu daha fazla maaş
alıyorlar? Doktor maaşları ne kadar? Bu sorulara net bir cevap vermek zordur.
Tabi, günümüzdeki bazı yasal düzenlemelerden sonra, bir doktorun maaşını ifade
edebilmek daha kolaydır. Şimdi sizlere devlet hastanelerinde veya araştırma
hastanelerinde çalışmakta olan doktorların maaşları hakkında bilgi vereceğiz.

2015 Doktor Maaşları

Aşağıda verdiğimiz bilgiler, ek ödeme veya yan ödeme olarak
tabir edilen ödemelerden arındırılmıştır. Örneğin döner sermaye, performans
gibi ödemeler, aile yardımı, çocuk yardımı gibi ödemeler hesaplanmamıştır.

Uzman Doktor Maaşları
2015

2015 yılında, bir uzman doktorun alabileceği net maaş 4250
lira civarındadır. Tabi ki bu maaş oranı kabataslak olarak verilmiş, özellikle
tıp okumak isteyen öğrencilerin bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. Yine, az
önce de belirttiğimiz gibi bu net maaştır ve mesleğinde en tecrübeli doktor
maaşına göre hesaplanmıştır. Yani göreve yeni başlayan doktorların maaşı, bu
maaştan daha düşüktür.
   Bu maaşa eklenecek
döner sermaye, performans ödemesi gibi ödemeler de bulunmaktadır. Her hastanede
bu ödemeler değişiklik gösterebildiği için, net bir şeyler söylemek mümkün
değildir. Ancak ek ödemelerle birlikte, bu maaşı 7-8 binlere çıkması
muhtemeldir.

Pratisyen Doktor
Maaşları 2015

Pratisyen hekimlerin aldığı maaşlar daha düşük olmaktadır.
Göreve yeni başlayan bir pratisyen doktor 2015 yılının başında 3400-3500 lira
civarında maaşı bulunmaktadır. Bu maaş ise 7/1 derece ve kademede bulunan
pratisyen hekimler için geçerlidir. Aynı zamanda ek ödemeler dâhil
edilmemiştir.

Maaşa Eklenebilecek
Diğer Ödemeler

Doktor maaşlarına sadece döner sermaye veya performans
ücreti eklenmez. Bazı durumlarda, maaşlara farklı ödemeler de
yansıyabilmektedir. Örneğin eşi çalışmayan bir doktorun maaşına 165 TL eklenir.
Aynı zamanda 0-5 yaş arası her çocuk için 35 TL civarında para ödenir. Yine
yabancı dil sınavlarında yüksek puan alıp da başvuru yapanlara ‘’Dil
Tazminatı’’ adı altında 50-70 lira arasında ücret verilmektedir.
‘’2015 doktor maaşları, doktorlar ne kadar maaş alır, göreve
yeni başlayan doktorun maaşı ne kadar, doktor maaşları 2015, uzman doktorlar ne
kadar maaş alır, pratisyen maaşları, aile hekimi maaşları 2015’’

Yukarıdaki maaşların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız,
yorum yazarak bizi bilgilendirebilirsiniz.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php