LYS'de Çıkan Konular 2015

PAYLAŞ:

LYS sınavlarında çıkacak olan konular aşağıda derlenmiştir. LYS'ye çalışılırken, bu konuların mutlaka dikkate alınması ve hangi konulardan soru sorulacaksa, o konulara çalışılması önemlidir. İşte LYS'de çıkan konular ve konulara göre soru dağılımları şu şekilde:

LYS Edebiyat Konuları 2015

 Cümlede Anlam (2 Soru)
 Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri (2 Soru)
 Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi (1 Soru)
 Sözcük Türleri (Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) (2 Soru)
 Cümle Çeşitleri(Yapısına Göre, Yüklemin Türüne, Yerine Ve Anlamına Göre) (1 Soru)
 Noktalama, İmla (2 Soru)
 Paragrafta Konu, Başlık (1 Soru)
 Paragrafta Anlatım Türleri (4 Soru)
 Paragrafta Boşluk Doldurma (1 Soru)
 Paragrafta Düşünce (4 Soru)
 Söz Sanatları(Teşbih, Kinaye, Teşhis) (2 Soru)
Şiirde Anlam (2 Soru)
 Halk Edebiyatı Özellikleri (1 Soru)
 Tiyatro Terimleri (1 Soru)
 Düşünce Yazısı Türleri(Deneme, Makale, Biyografi) (1 Soru)
 Divan Edebiyatı Nazım Türleri (1 Soru)
Şiir Bilgisi(Ölçü, Uyak) (2 Soru)
 Geleneksel Türk Tiyatrosu (1 Soru)
 Divan Edebiyatı Özellikleri, Şairleri (2 Soru)
 Tanzimat Edebiyatı (5 Soru)
 Serveti Fünun Edebiyatı (4 Soru)
 Milli Edebiyat (4 Soru)
 Bağımsız Sanatçılar (2 Soru)
 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Hikâye, Roman) (5 Soru)
 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir) (3 Soru)


LYS Coğrafya Konuları 2015


Akarsular-Akarsu Profili (1 Soru)
 Grafik Okuma(Sıcaklık Grafiği) (1 Soru)
 Nüfus Politikaları (1 Soru)
İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)
Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)
 Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler (2 Soru)
 Türkiye’nin Arazi Yapısı(Eğim Dereceleri) (1 Soru)
 Yanlış Arazi Kullanımı (1 Soru)
 Türkiye’nin Yer Şekilleri (1 Soru)
 Türkiye İklimi (1 Soru)
 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu (1 Soru)
 Tablo Okuma(Türkiye’de Ticaret) (1 Soru)
 Grafik Okuma(Enerji Kaynakları) (1 Soru)
 Bölgeler Coğrafyası(Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)
 Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (1 Soru)
 Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri (1 Soru)
 Ülkeler Coğrafyası(Çin-Japonya) (1 Soru)
 Uluslar Arası Örgütler (1 Soru)
 Atıklar Ve Ekolojik Denge (1 Soru)
 Doğal Kaynakların Kullanımı(Aswan Barajı) (1 Soru)
 Doğal Kaynakların Kullanımı (Arkansas Nehri)(2 Soru)
 Enerji Kaynakları (1 Soru)


LYS Fizik Konuları 2015


Karışımların Özkütlesi(1 Soru)
 Potansiyel Enerji(1 Soru)
 Isı, Sıcaklık / Moment, Denge(1 Soru)
 Isı, Sıcaklık, Hal Değişimleri(1 Soru)
 Işık – Kırılma(1 Soru)
 Işık – Mercekler / Prizmalar(1 Soru)
 Kütle Ve Ağırlık Merkezi(1 Soru)
 Moment, Denge / Basit Makineler(1 Soru)
 Einstein’a Göre Enerji(1 Soru)
 Yatay Atış Hareketi(1 Soru)
 Dinamik (Newton’un Hareket Kanunları – Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket) (1 Soru)
 Dönme Kinetik Enerjisi(1 Soru)
 Birimler / İş,Güç,Enerji(1 Soru)
 Vektörler / Kuvvet / Kinetik Enerji(1 Soru)
 Serbest Düşme Hareketi / Düzgün Çembersel Hareket(1 Soru)
 Basit Harmonik Hareket(1 Soru)
 Dönme Kinetik Enerjisi / Basit Makineler(1 Soru)
İtme, Momentum(1 Soru)
 Elektrostatik – Dokunma İle Elektriklenme / Elektrik Alanı(1 Soru)
 Elektriksel Potansiyel Enerji(1 Soru)
 Elektrik Akımı – Doğru Akım – Devreler(1 Soru)
 Elektrik Akımı – Doğru Akım – Üreteçlerin Bağlanması(1 Soru)
 Elektrik Akımı – Alternatif Akım – RLC Devreleri(1 Soru)
 Dalgalar – Yansıma – Girişim(1 Soru)
 Dalgalar – Su Dalgaları – Yansıma(1 Soru)
 Dalgalar – Doppler Etkisi(1 Soru)
 Işık Teorileri – Tek Yarıkta Girişim(1 Soru)
 Işık Teorileri – Fotoelektrik Olay(1 Soru)
 Atom Modelleri – Bohr Atom Modeli(1 Soru)
 Elektrik Yüklü Parçacıkların Manyetik Alanda Hareketi(1 Soru)


LYS Kimya Konuları 2015


Gazlar (2 Soru)
 Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru)
 Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru)
 Radyoaktiflik (1 Soru)
 Asit-Baz Çözeltilerinde Denge (4 Soru)
 Çözünürlük Dengesi (1 Soru)
 Tepkime Hızı (1 Soru)
 Kimyasal Denge (2 Soru)
 Elektrokimya (1 Soru)
 Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Bağlar (1 Soru)
 Organik Kimya (12 Soru)


LYS Biyoloji Konuları 2015


Hücre(1 Soru)
 Hücre Solunumu (1 Soru)
 Canlıların Temel Bileşenleri (1 Soru)
 Sindirim Sistemi (1 Soru)
 Protein Sentezi (1 Soru)
 Genetik (2 Soru)
 Nükleik Asitler(2 Soru)
 Endokrin Sistem(2 Soru)
 Üreme Ve Gelişme(2 Soru)
 Sinir Sistemi(3 Soru)
 Dolaşım Sistemi(4 Soru)
 Solunum Sistemi(1 Soru)
 Boşaltım Sistemi(1 Soru)
İskelet Ve Kas Sistemi(1 Soru)
 Bitkisel Hormonlar(1 Soru)
 Fotosentez (1 Soru)
 Bitkilerde Hareket(1 Soru)
 Bitkilerde Taşıma (1 Soru)
 Beslenme İlişkileri (1 Soru)
 Populasyon Genetiği (2 Soru)


LYS Matematik Konuları 2015


İkinci Dereceden Denklemler (1 Soru)
 Çarpanlara Ayırma (1 Soru)
 Eşitsizlik Çözümü (2 Soru)
 OKEK-OBEB (1 Soru)
 Özel Tanımlı Fonksiyonlar (4 Soru)
 Reel Sayılarda İşaret İncelenmesi (1 Soru)
İşlem (1 Soru)
 Polinom (2 Soru)
 Permütasyon-Fonksiyon (1 Soru)
 Fonksiyon (1 Soru)
 Eşitsizlik Sisteminin Analitik Düzlemde Gösterimi (1 Soru)
 Olasılık (1 Soru)
 Trigonometri (4 Soru)
 Karmaşık Sayılar (4 Soru)
 Logaritma (4 Soru)
 Diziler (3 Soru)
 Determinant (1 Soru)
 Matris (1 Soru)
 Lineer Denklem Sistemleri (1 Soru)
 Limit (3 Soru)
 Türev (7 Soru)
İntegral (5 Soru)


LYS Geometri Konuları 2015


Üçgende Açı (2 Soru)
 Üçgende Alan (1 Soru)
 Eşkenar Üçgen (1 Soru)
İkizkenar Üçgen (1 Soru)
 Dik Üçgen (1 Soru)
 Dikdörtgen (1 Soru)
 Paralelkenar (2 Soru)
 Kare (2 Soru)
 Yamuk (1 Soru)
 Çemberde Açı (1 Soru)
 Çemberde Uzunluk (1 Soru)
 Dairede Alan (1 Soru)
 Çokgende Açı (1 Soru)
 Silindir (1 Soru)
 Koni (1 Soru)
 Uzayda Doğru Ve Düzlemler (1 Soru)
 Doğrunun Analitik İncelenmesi (4 Soru)
 Çemberin Geometrik Yeri (1 Soru)
 Vektörler (2 Soru)
 Çevresel Çemberin Çizimi (1 Soru)


LYS İngilizce Konuları 2015


Kelime Bilgisi (5 Soru) (1 Soru Phrasal Verb)
 Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers)
 Cloze Test (5 Soru)
 Cümleyi Tamamlama (8 Soru)
İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)
 Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)
 Paragraf (15 Soru)
 Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)
 Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
 Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)
 Diyalog Tamamlama (5 Soru)

 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)

Yukarıda verdiğimiz bilgiler 2015 yılı için geçerli olacaktır. ÖSYM, herhangi bir değişiklik yapmazsa konular ve soru dağılımları günceldir.

YORUMLAR

BLOGGER YORUMLARI: 1
Loading...
Ad

Cilt Bakımı,115,Çocuk Gelişimi,38,DGS,187,Eğitim,477,Genel,38,Genel Sağlık,75,Klima,52,Konu Anlatımları,49,KPSS Taban Puanları,169,Maaşlar,32,Öğrencilere Tüyolar,62,Saç Bakımı,28,Üniversite Bölümleri,759,VİDEOLAR,1,
ltr
item
Eğitim ve Sağlık Sitesi: LYS'de Çıkan Konular 2015
LYS'de Çıkan Konular 2015
Eğitim ve Sağlık Sitesi
http://www.egitimsaglik.com/2014/12/lysde-cikan-konular-2015.html
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/2014/12/lysde-cikan-konular-2015.html
true
2743778651510976752
UTF-8
Yüklenen Tüm İçerikler Herhangi bir içerik bulunamadı. HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını oku Cevapla Cevaplamaktan vazgeç Sil Tarafından: Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Hepsini Görüntüle SİZİN İÇİN ÖNERDİĞİMİZ DİĞER İÇERİKLER ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM İÇERİKLER Aradığınız kelimeye ilişkin bir içerik bulunamadı. Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzts Sal Çrş Perş Cuma Cmrts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agus Eyl Ekim Kas Aralk biraz önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 dakika önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et BU İÇERİK ÖZELDİR İçeriği görmek için paylaşın Tüm kodu kopyala Tüm kodu seç Tüm kodlar kopyalanmıştır. [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) kullanabilirsiniz kopyalamak için