LYS’de Çıkan Konular 2015

LYS sınavlarında çıkacak olan konular aşağıda derlenmiştir. LYS’ye çalışılırken, bu konuların mutlaka dikkate alınması ve hangi konulardan soru sorulacaksa, o konulara çalışılması önemlidir. İşte LYS’de çıkan konular ve konulara göre soru dağılımları şu şekilde: LYS Edebiyat Konuları 2015  Cümlede Anlam (2 Soru)  Anlatım Özelliklerine Göre...

271 1

LYS sınavlarında çıkacak olan konular aşağıda derlenmiştir. LYS’ye çalışılırken, bu konuların mutlaka dikkate alınması ve hangi konulardan soru sorulacaksa, o konulara çalışılması önemlidir. İşte LYS’de çıkan konular ve konulara göre soru dağılımları şu şekilde:

LYS Edebiyat Konuları 2015

 Cümlede Anlam (2 Soru)
 Anlatım Özelliklerine
Göre Cümle Çeşitleri (2 Soru)
 Sözcükte Yapı, Ek,
Kök İlişkisi (1 Soru)
 Sözcük Türleri
(Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) (2 Soru)
 Cümle
Çeşitleri(Yapısına Göre, Yüklemin Türüne, Yerine Ve Anlamına Göre) (1 Soru)
 Noktalama, İmla (2
Soru)
 Paragrafta Konu,
Başlık (1 Soru)
 Paragrafta Anlatım
Türleri (4 Soru)
 Paragrafta Boşluk
Doldurma (1 Soru)
 Paragrafta Düşünce (4
Soru)
 Söz Sanatları(Teşbih,
Kinaye, Teşhis) (2 Soru)
Şiirde Anlam (2 Soru)
 Halk Edebiyatı
Özellikleri (1 Soru)
 Tiyatro Terimleri (1
Soru)
 Düşünce Yazısı
Türleri(Deneme, Makale, Biyografi) (1 Soru)
 Divan Edebiyatı Nazım
Türleri (1 Soru)
Şiir Bilgisi(Ölçü, Uyak) (2 Soru)
 Geleneksel Türk
Tiyatrosu (1 Soru)
 Divan Edebiyatı
Özellikleri, Şairleri (2 Soru)
 Tanzimat Edebiyatı (5
Soru)
 Serveti Fünun
Edebiyatı (4 Soru)
 Milli Edebiyat (4
Soru)
 Bağımsız Sanatçılar
(2 Soru)
 Cumhuriyet Dönemi
Türk Edebiyatı(Hikâye, Roman) (5 Soru)
 Cumhuriyet Dönemi
Türk Edebiyatı(Şiir) (3 Soru)

LYS Coğrafya Konuları
2015

Akarsular-Akarsu Profili (1 Soru)
 Grafik Okuma(Sıcaklık
Grafiği) (1 Soru)
 Nüfus Politikaları (1
Soru)
İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)
Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)
 Sanayileşme,
Şehirleşme, Göçler (2 Soru)
 Türkiye’nin Arazi
Yapısı(Eğim Dereceleri) (1 Soru)
 Yanlış Arazi
Kullanımı (1 Soru)
 Türkiye’nin Yer
Şekilleri (1 Soru)
 Türkiye İklimi (1
Soru)
 Türkiye’nin
Jeopolitik Konumu (1 Soru)
 Tablo
Okuma(Türkiye’de Ticaret) (1 Soru)
 Grafik Okuma(Enerji
Kaynakları) (1 Soru)
 Bölgeler
Coğrafyası(Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)
 Çalışan Nüfusun Ekonomik
Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (1 Soru)
 Ülkelerin Gelişmişlik
Endeksleri (1 Soru)
 Ülkeler
Coğrafyası(Çin-Japonya) (1 Soru)
 Uluslar Arası
Örgütler (1 Soru)
 Atıklar Ve Ekolojik
Denge (1 Soru)
 Doğal Kaynakların
Kullanımı(Aswan Barajı) (1 Soru)
 Doğal Kaynakların
Kullanımı (Arkansas Nehri)(2 Soru)
 Enerji Kaynakları (1
Soru)

LYS Fizik Konuları
2015

Karışımların Özkütlesi(1 Soru)
 Potansiyel Enerji(1
Soru)
 Isı, Sıcaklık /
Moment, Denge(1 Soru)
 Isı, Sıcaklık, Hal
Değişimleri(1 Soru)
 Işık – Kırılma(1
Soru)
 Işık – Mercekler /
Prizmalar(1 Soru)
 Kütle Ve Ağırlık
Merkezi(1 Soru)
 Moment, Denge / Basit
Makineler(1 Soru)
 Einstein’a Göre
Enerji(1 Soru)
 Yatay Atış Hareketi(1
Soru)
 Dinamik (Newton’un
Hareket Kanunları – Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket) (1 Soru)
 Dönme Kinetik
Enerjisi(1 Soru)
 Birimler /
İş,Güç,Enerji(1 Soru)
 Vektörler / Kuvvet /
Kinetik Enerji(1 Soru)
 Serbest Düşme
Hareketi / Düzgün Çembersel Hareket(1 Soru)
 Basit Harmonik
Hareket(1 Soru)
 Dönme Kinetik
Enerjisi / Basit Makineler(1 Soru)
İtme, Momentum(1 Soru)
 Elektrostatik –
Dokunma İle Elektriklenme / Elektrik Alanı(1 Soru)
 Elektriksel
Potansiyel Enerji(1 Soru)
 Elektrik Akımı –
Doğru Akım – Devreler(1 Soru)
 Elektrik Akımı –
Doğru Akım – Üreteçlerin Bağlanması(1 Soru)
 Elektrik Akımı –
Alternatif Akım – RLC Devreleri(1 Soru)
 Dalgalar – Yansıma –
Girişim(1 Soru)
 Dalgalar – Su
Dalgaları – Yansıma(1 Soru)
 Dalgalar – Doppler
Etkisi(1 Soru)
 Işık Teorileri – Tek
Yarıkta Girişim(1 Soru)
 Işık Teorileri –
Fotoelektrik Olay(1 Soru)
 Atom Modelleri – Bohr
Atom Modeli(1 Soru)
 Elektrik Yüklü
Parçacıkların Manyetik Alanda Hareketi(1 Soru)

LYS Kimya Konuları
2015

Gazlar (2 Soru)
 Kimyasal Tepkime
Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru)
 Kimyasal Tepkimelerde
Enerji(Entolpi) (3 Soru)
 Radyoaktiflik (1
Soru)
 Asit-Baz
Çözeltilerinde Denge (4 Soru)
 Çözünürlük Dengesi (1
Soru)
 Tepkime Hızı (1 Soru)
 Kimyasal Denge (2
Soru)
 Elektrokimya (1 Soru)
 Kimyasal Bağlar,
Moleküller Arası Bağlar (1 Soru)
 Organik Kimya (12
Soru)

LYS Biyoloji Konuları
2015

Hücre(1 Soru)
 Hücre Solunumu (1
Soru)
 Canlıların Temel
Bileşenleri (1 Soru)
 Sindirim Sistemi (1
Soru)
 Protein Sentezi (1
Soru)
 Genetik (2 Soru)
 Nükleik Asitler(2
Soru)
 Endokrin Sistem(2
Soru)
 Üreme Ve Gelişme(2
Soru)
 Sinir Sistemi(3 Soru)
 Dolaşım Sistemi(4
Soru)
 Solunum Sistemi(1
Soru)
 Boşaltım Sistemi(1
Soru)
İskelet Ve Kas Sistemi(1 Soru)
 Bitkisel Hormonlar(1
Soru)
 Fotosentez (1 Soru)
 Bitkilerde Hareket(1
Soru)
 Bitkilerde Taşıma (1
Soru)
 Beslenme İlişkileri (1
Soru)
 Populasyon Genetiği (2
Soru)

LYS Matematik Konuları 2015

İkinci Dereceden Denklemler (1 Soru)
 Çarpanlara Ayırma (1
Soru)
 Eşitsizlik Çözümü (2
Soru)
 OKEK-OBEB (1 Soru)
 Özel Tanımlı
Fonksiyonlar (4 Soru)
 Reel Sayılarda İşaret
İncelenmesi (1 Soru)
İşlem (1 Soru)
 Polinom (2 Soru)
 Permütasyon-Fonksiyon
(1 Soru)
 Fonksiyon (1 Soru)
 Eşitsizlik Sisteminin
Analitik Düzlemde Gösterimi (1 Soru)
 Olasılık (1 Soru)
 Trigonometri (4 Soru)
 Karmaşık Sayılar (4
Soru)
 Logaritma (4 Soru)
 Diziler (3 Soru)
 Determinant (1 Soru)
 Matris (1 Soru)
 Lineer Denklem
Sistemleri (1 Soru)
 Limit (3 Soru)
 Türev (7 Soru)
İntegral (5 Soru)

LYS Geometri Konuları
2015

Üçgende Açı (2 Soru)
 Üçgende Alan (1 Soru)
 Eşkenar Üçgen (1
Soru)
İkizkenar Üçgen (1 Soru)
 Dik Üçgen (1 Soru)
 Dikdörtgen (1 Soru)
 Paralelkenar (2 Soru)
 Kare (2 Soru)
 Yamuk (1 Soru)
 Çemberde Açı (1 Soru)
 Çemberde Uzunluk (1
Soru)
 Dairede Alan (1 Soru)
 Çokgende Açı (1 Soru)
 Silindir (1 Soru)
 Koni (1 Soru)
 Uzayda Doğru Ve
Düzlemler (1 Soru)
 Doğrunun Analitik
İncelenmesi (4 Soru)
 Çemberin Geometrik
Yeri (1 Soru)
 Vektörler (2 Soru)
 Çevresel Çemberin
Çizimi (1 Soru)

LYS İngilizce Konuları
2015

Kelime Bilgisi (5 Soru) (1 Soru Phrasal Verb)
 Dilbilgisi (10 Soru)
(4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers)
 Cloze Test (5 Soru)
 Cümleyi Tamamlama (8
Soru)
İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)
 Türkçe Cümlenin
İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)
 Paragraf (15 Soru)
 Anlamca Yakın Cümleyi
Bulma (5 Soru)
 Paragrafta Anlam
Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
 Verilen Durumda
Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)
 Diyalog Tamamlama (5
Soru)

 Anlam Bütünlüğünü
Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)
Yukarıda verdiğimiz bilgiler 2015 yılı için geçerli olacaktır. ÖSYM, herhangi bir değişiklik yapmazsa konular ve soru dağılımları günceldir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

1 comment

  1. Adsız Cevapla

    Ben tarıh veya turkce ogretmenlıgı dusunuyorum matematık fızık cografya ve kımya derslerının sınavlarınada gırmek zorunadmıyım gırmessem bır kaybım olurmu ?

css.php