Tapu ve Kadastro Bölümü Ne İş Yapar İmkanları Nedir?

Sizler için 2 yıllık Tapu ve Kadastro bölümü iş olanaklarını ve iş alanlarını derledik.    Bu yazımızda 2 yıllık Tapu ve Kadastro bölümü çalışma alanları, iş alanları, iki yıllık Tapu ve Kadastro bölümü dersleri, DGS bölümleri, Tapu ve Kadastro maaşları gibi konularda ayrıntılı bilgiler verdik....

765 1
Sizler için 2 yıllık Tapu ve Kadastro bölümü iş olanaklarını
ve iş alanlarını derledik.
   Bu yazımızda 2
yıllık Tapu ve Kadastro bölümü çalışma alanları, iş alanları, iki yıllık Tapu
ve Kadastro bölümü dersleri, DGS bölümleri, Tapu ve Kadastro maaşları gibi
konularda ayrıntılı bilgiler verdik. Ayrıca Tapu ve Kadastro mezunları
nerelerde çalışır, Tapu ve Kadastro mezunları ne iş yapar, ne kadar maaş alır,
iş imkânları geniş midir, 2 yıllık Tapu ve Kadastro bölümü nasıldır gibi birçok
sorunuza tatmin edici cevaplar verdik. Bunların yanında 2 yıllık Tapu ve
Kadastro bölümünün hangi puan türü ile alım yaptığını da belirttik. 2 yıllık Tapu
ve Kadastro hakkında bilgi almak için, aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak,
sorularınızı da sorabilirsiniz.

2 Yıllık Tapu ve Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi

Tapu kadastro programı, tapu sicillerinin tutulmasına
ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro
çalışmaları için gerekli arazi ölçümü ve harita yapım teknikleri konusunda
çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

2 Yıllık Tapu ve Kadastro Mezunları Ne İş Yapar, Nerede
Çalışır?

Bu programdan mezun olanlara “Tapu Kadastro Teknikeri” unvanı
verilmektedir. Tapu kadastro teknikeri tapu sicil müdürlükleri hizmetlerinde,
kadastro hizmetlerinde ve yol, kanal, baraj yapımı ile her türlü harita
yapımında teknik eleman olarak görev yaparlar.

2 Yıllık Tapu ve Kadastro İş Olanakları

Tapu kadastro mezunları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,
Karayolları, DSİ, TEK, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İller Bankası,
belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol,
baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde kolaylıkla iş bulma
olanaklarına sahiptirler. Ayrıca özel kuruluşlarda görev alabilirler.

İki Yıllık Tapu ve Kadastro Dersleri

Tapu kadastro programında, öğretimin ilk yılında genel
matematik, teknik bilimler (ölçme bilgisi), teknik resim, anayasa ve idare
hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku gibi temel dersler verilir. İkinci yılda
ise medeni hukuk, tapu sicil hukuku, imar ve kamulaştırma mevzuatı gibi hukuk
dersleri ile fotogrametri, kartografya, bilgisayar programlama, tapu kadastroda
bilgisayar kullanımı gibi teknik dersler okutulur. Ayrıca her iki öğretim
yılında genel uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

2 Yıllık Tapu ve Kadastro Maaşları Ne Kadar?

Tapu ve Kadastro Mezunları herhangi bir devlet kurumuna
atanabilirse, devlet memuru statüsünde maaş alır. Tapu ve Kadastro mezunları
için ise bu maaş 2015 yılı için 2200-2400 lira civarında olur. Özel sektörde
çalışan Tapu ve Kadastro mezunları ise farklı maaşlar alabilmektedir.
Etiketler
css.php