Turist Rehberliği Bölümü Ne İş Yapar İmkanları Nedir?

Sizler için 2 yıllık Turist Rehberliği bölümü iş olanaklarını ve iş alanlarını derledik.    Bu yazımızda 2 yıllık Turist Rehberliği bölümü çalışma alanları, iş alanları, iki yıllık Turist Rehberliği bölümü dersleri, DGS bölümleri, Turist Rehberliği maaşları gibi konularda ayrıntılı bilgiler verdik. Ayrıca Turist Rehberliği mezunları...

478 2
Sizler için 2 yıllık Turist Rehberliği bölümü iş
olanaklarını ve iş alanlarını derledik.
   Bu yazımızda 2
yıllık Turist Rehberliği bölümü çalışma alanları, iş alanları, iki yıllık Turist
Rehberliği bölümü dersleri, DGS bölümleri, Turist Rehberliği maaşları gibi
konularda ayrıntılı bilgiler verdik. Ayrıca Turist Rehberliği mezunları
nerelerde çalışır, Turist Rehberliği mezunları ne iş yapar, ne kadar maaş alır,
iş imkânları geniş midir, 2 yıllık Turist Rehberliği bölümü nasıldır gibi
birçok sorunuza tatmin edici cevaplar verdik. Bunların yanında 2 yıllık Turist
Rehberliği bölümünün hangi puan türü ile alım yaptığını da belirttik. 2 yıllık Turist
Rehberliği hakkında bilgi almak için, aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak,
sorularınızı da sorabilirsiniz.

2 Yıllık Turist Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi

Turizm rehberliği programının amacı, ülkemizin tabiat ve
kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist
rehberlerini yetiştirmektir.

2 Yıllık Turist Rehberliği Mezunları Ne İş Yapar, Nerede
Çalışır?

Turizm rehberliği programını bitirenlere “Turist Rehberi”
unvanı verilmektedir. Turist rehberleri, turistik bölgelerdeki turizm
bürolarında ya da müzelerde görev alırlar; yerli ve yabancı turistlere
ülkemizin kültür varlıklarını ve tabiatını tanıtırlar. Turist rehberleri, ören
yerlerinin, müze, saray gibi kültür varlıklarının bulunduğu yerleri gezdirir ve
buraların tarihi geçmişi ve halihazır özellikleri hakkında açıklamalar yapar.

2 Yıllık Turist Rehberliği İş Olanakları

Turist rehberleri, turistlik bölgelerde turizm bürolarına
bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı
kurumlarda görev alabilirler.

İki Yıllık Turist Rehberliği Dersleri

Turist rehberliği programında, yabancı dil, güzel sanatlar,
genel turizm bilgisi, coğrafya, tarih, mitoloji, arkeoloji, folklor, turist
rehberliği gibi meslek dersleri, dersler okutulmaktadır.

2 Yıllık Turist Rehberliği Maaşları Ne Kadar?

Turist Rehberliği Mezunları herhangi bir devlet kurumuna
atanabilirse, devlet memuru statüsünde maaş alır. Turist Rehberliği mezunları
için ise bu maaş 2015 yılı için 2200-2400 lira civarında olur. Özel sektörde
çalışan Turist Rehberliği mezunları ise farklı maaşlar alabilmektedir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

2 comments

 1. thành nguyễn Cevapla

  có chút hồi hộp. Thời gian thoáng cái đã trôi qua năm năm, cho đến lúc

  này, những ký ức cũ vẫn như đang còn hiện ra trước mắt.

  Hắn chần chừ một lúc vẫn chưa trở về ngay mà tìm một cây đại thụ bên ngoài thôn, ẩn mỉnh vào trong tán lá.

  Hắn cũng không biết, Huyền Đạo tông có như mình đoán đến tìm cha mẹ trả

  thù hay không. Vì lo lắng cho cha mẹ, hắn định xử lý hết mọi chuyện
  trung tâm kế toán tại quảng ninh
  trung tâm kế toán tại bình dương
  học kế toán tại đồng nai
  chotruongyen sieu nhan
  học kế toán tại huế
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  công ty làm dịch vụ kế toán
  chung cư eco city long biên
  trà đá chém gió nguoicodanh
  trung tâm kế toán tại hoàng mai
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế
  công ty dịch vụ kế toán
  dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm
  trung tâm kế toán tại đà nẵng

  trước khi về nhà.

  Thời gian một ngày thoáng cái đã hết. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã ở ngoài thôn được một tháng.

  Trong một tháng đó, thần thức của hắn luôn tản ra xung quanh. Cho đến

  hôm nay, nét mặt hắn thoáng động, hàn quang trong mắt lóe lên, thầm

  nghĩ:

  – Quả nhiên là đã tới.

  Hai đạo kiếm quang từ xa nhanh chóng ay tới đáp xuống đất liền hiện ra

  hai bóng người. Một trong hai người đó mặc hắc bào rộng thùng thình bao

css.php