Antropoloji Bölümü Ne İş Yapar İmkanları Maaşları Nedir?

  Atanma konusunda sıkıntı yaşayan 4 yıllık bölümlerden birisi de Antropoloji bölümüdür. KPSS atamalarında çok az sayıda antropolog alımı yapılmaktadır. Ancak alım sayısı göz önüne alınmadığında, okunması en güzel, en zevkli bölümlerden birisidir. Özellikle insan ve insan yapısına meraklı olan, fosillerle ilgilenen, farklı ırkları, kültürleri,...

3467 0
  Atanma konusunda sıkıntı yaşayan 4 yıllık bölümlerden birisi
de Antropoloji bölümüdür. KPSS atamalarında çok az sayıda antropolog alımı
yapılmaktadır. Ancak alım sayısı göz önüne alınmadığında, okunması en güzel, en
zevkli bölümlerden birisidir. Özellikle insan ve insan yapısına meraklı olan,
fosillerle ilgilenen, farklı ırkları, kültürleri, biyolojik yapıları merak
eden, inceleyen, sosyoloki, psikoloji, felsefe derslerini veya konularını
okumaktan hoşlanan, araştırmayı, incelemeyi, doğa ile ilgilenmeyi seven
kişilerin okuması gereken bir bölümdür. Bu yazımızda Antropoloji bölümü iş
imkanları, maaşları KPSS atamaları ve benzeri konular hakkında bilgi vermeye
çalışacağız.

Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi

Antropoloji bölümü, TM-3 puan türü ile öğrenci alımı yapan
bir bölümdür. Bu puan türünün hesaplanması için, adaylarım hem YGS sınavına hem
de LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına katılması şarttır. Şunu da hatırlatmakta fayda
var ki LYS sınavlarına girmeyi hak kazanmak için, adayları YGS’den en az 180
puan alması gerekir. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. KPSS atamaları sınırlıdır.
Bu yüzden iş imkanı geniş bir bölüm isteyenlerin, daha doğrusu mezun olduktan
sonra hemen işe başlamak isteyenlerin, antropoloji bölümünü tercih etmemesi,
yerinde bir davranış olacaktır.

Antropoloji Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Antropoloji mezunlarının çalışma alanları geniştir. Birçok
öğrenci, herhangi bir bölümün çalışma alanlarının geniş olmasını, hemen
atanmaya veya işe başlamaya bağlayabilir. Ancak bu tabir bu anlamda
kullanılmamaktadır. Çalışma alanının geniş olması demek, bu bölümü
bitirenlerin, birbirinden farklı birçok kurum veya kuruluşta görev alabileceği
anlamına gelir. Ancak bahsedilen kurum veya kuruluşlar ya çok az alım yaptığı
ya da hiç alım yapmadığı için, adaylar mezuniyet sonrasında işe başlama
konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Antropoloji mezunları, göreve başladıkları
yerde ya da kurumda, tarih öncesi veya sonrası insan yapısını, insanları
kültürlerini, bedensel veya sosyolojik açıdan geçirdiği değişimleri inceler ve
bu konularda akla gelebilecek her türlü araştırmalarda, incelemelerde bulunur.

Antropoloji Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları

Bölüm mezunları MTA’da (Maden Tetkik Arama), Bayındırlık ve
İskan Bakanlığında, Tabiat Tarihi Müzesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığında,
Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışmaktadırlar. Az bir kısmı ise
devletin çeşitli kurumlarında düz memur olarak görev almaktadır. Antropoloji
bölümü iş imkanlarından birisi de üniversitelerdir. Mezun olduktan sonra
lisansüstü eğitimini tamamlayanlar, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da
çalışmaktadır. Yine, Milli eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda, öğretmen
ihtiyacının bulunması halinde Antropoloji mezunları ücretli öğretmen olarak
grev yapabilektedir.

Antropoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Antropolog maaşları ne kadar? Antropoloji maaşları değişiklik
gösterebilir. Kamuda görev yapan bir antropoloğun maaşı 2000-2200 lira
civarında olabilmektedir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php