Bahçe Bitkileri Bölümü Ne İş Yapar İmkanları Maaşları Nedir?

  Ülkemizin bir tarım ülkesi olması hasebiyle, tarım alanında uzmanlaşmış, modern tarım teknik ve bilgilerine sahip kişilerin yetiştirilmesi çok önemlidir. Bir tarladan, bağdan, bahçeden her şekilde ürün kaldırılabilir. Ancak önemli olan ürünü kaldırmak değil, en verimli ürünü kaldırmaktır. İşte bu da, tarımın bilinçli olarak yapılması...

1436 0
  Ülkemizin bir tarım ülkesi olması hasebiyle, tarım alanında
uzmanlaşmış, modern tarım teknik ve bilgilerine sahip kişilerin yetiştirilmesi
çok önemlidir. Bir tarladan, bağdan, bahçeden her şekilde ürün kaldırılabilir.
Ancak önemli olan ürünü kaldırmak değil, en verimli ürünü kaldırmaktır. İşte bu
da, tarımın bilinçli olarak yapılması ile gerçekleşebilir.  Bu yazıda, Bahçe Bitkileri bölümü iş
olanakları, çalışma alanları, dersleri hakkında bilgi vererek, sizleri
aydınlatmaya çalıştık.

Bahçe Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi

Bahçe Bitkileri bölümü olan üniversiteler, öğrenci alımını
MF-2 puan türü ile yapmaktadır. Puan türünden de anlaşılacağı üzere, bölüm
sayısal ağırlıklıdır. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Botanik gibi sayısal
içerikli dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Bölümün amacı Bahçelerde ve
bağlarda yapılan tarımın modern hale getirilmesi böylece en yüksek verimi elde
edecek bilgili kişileri yetiştirmektir. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır.
Mezunlar Ziraat Mühendisi unvanı alır ve bu alanda çalışırlar.

Bahçe Bitkileri Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Bahçe Bitkileri bölümünden mezun olanlar bağ ve bahçe
ürünlerinin bilimsel ve modern tekniklerle yetiştirilmesini, bu ürünler için en
iyi tohumların sağlanmasını, en verimli toprakların seçilmesini, ürünlerin
aşılanmasını, hasadının yapılmasını, hasadı yapılan ürünlerin muhafaza
edilmesi, işletilmesini ve pazarlanmasını sağlarlar. Mezunlar genellikle tarım
ile ilgili birliklerde veya kuruluşlarda çalışırlar. Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı da, yine bölüm mezunlarının görev aldıkları çalışma alanları
kapsamındadır. Ayrıca Bahçe Bitkileri mezunları özel sektörde de faaliyet
gösterebilir, sahip olduğu bilgi ve becerileri kendi işini kurarak da
kullanabilir.

Bahçe Bitkileri Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları

Bahçe Bitkileri iş olanakları pek geniş sayılmamakla
birlikte, tarımı seven ve bunun için uygun koşullara sahip olan kişiler iyi
işler başarabilirler. Bir devlet kurumunda çalışmak isteyenler KPSS sınavı ile
bunu gerçekleştirebilir. Yeterli puanı alanlar kamuya ait tarım birliklerinde,
Tarım ve Köy işleri bakanlıklarında memur olarak çalışabilir. Yine isteyenler
KPSS şartı ile devletin çeşitli kademelerinde ve kurumlarında düz memur olarak
çalışabilir. Mezun olduktan sonra ALES sınavına girip başarılı olanlar, bunu
müteakiben lisansüstü eğitimini tamamlayanlar öğretim görevlisi veya okutman
olarak görev alabilir.

Bahçe Bitkileri Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Bahçe Bitkileri mezunlarının kazançları bir anlamda
kendilerine bağlıdır. Tabi bu durum özel sektörde faaliyet gösterenler için
geçerlidir. Kazandığı bilgileri ve tecrübeleri uygulamaya koyan ve modern bir
şekilde tarım yapanlar, iyi kazançlar elde edebilirler. Memur olarak çalışanlar
2000 liranın biraz üstünde, mühendis olarak atananlar ise 3000 liraya varan
maaşlar elde edebilirler.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php