Ekonometri Bölümü İş Olanakları ve Maaşları

   Ekonomi bölümleri arasında üniversitelerde en çok okutulan bölümlerden birisi Ekonometri bölümüdür. İktisat alanı ile ilgili olan ekonometri, kelime anlamı olarak ekonomi ölçümü anlamına gelir. Ölçüm deyince de elbette akla sayısal veriler, analizler, istatistikler, nicel ifadeler gelmektedir. İşte ekonometri mezunlarının çalışma alanları da ekonomi alanındaki...

20 0
   Ekonomi bölümleri arasında üniversitelerde en çok okutulan
bölümlerden birisi Ekonometri bölümüdür. İktisat alanı ile ilgili olan
ekonometri, kelime anlamı olarak ekonomi ölçümü anlamına gelir. Ölçüm deyince
de elbette akla sayısal veriler, analizler, istatistikler, nicel ifadeler
gelmektedir. İşte ekonometri mezunlarının çalışma alanları da ekonomi alanındaki
nicel ölçümler, analizler, istatistikler ve tahminlerdir. Ekonominin gerçek
anlamda anlaşılması, yorumlanması ve gelecek için tahminde bulunulması için
ekonometri bilimini bilmek şarttır. İşte bu kadar değerli olan ekonometri
bölümü iş olanakları, maaşları, çalışma alanları, iş bulma imkanı hakkında
güncel ve yararlı bilgiler verdik.
Ekonometri Bölümü
Hakkında Bilgi 2015
Ekonometri bölümü puan türü TM-1’dir TM-1 ise daha çok
Türkçe-Matematik alanı mezunlarının sahip olduğu puan türlerinden birisidir.
Aslında üniversitelerdeki ekonometri derslerine bakıldığında, derslerin çoğunun
sayısal içerikli olduğu görülür. Bu nedenle sayısal alanında başarılı olmayan,
sayılarla uğraşmayı sevmeyen, istatistiki verilerle uğraşmaktan hoşlanmayan
öğrenciler, bu bölümü tercih etmeden önce 2 defa düşünmelidir. Zira bölüm
dersleri gerçekten de zordur. Ekonometri bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu 4
yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilere matematik, istatistik, ekonomi,
işletme alanları ile ilgili dersler verilir. Ekonometri bölümü olan
üniversiteler 19-20 tanedir. Taban puanlar genellikle 220 ile 270 arasında
değişmektedir. Elbette ki 220’den daha düşük veya 270’den daha yüksek taban
puanları da bulunmaktadır.
Ekonometri Mezunları
Ne İş Yapar, Nerede Çalışır 2015
Ekonometri mezunlarının iş olanakları geniştir. Öyle ki
devlet kurumu olsun, özel kurumlar olsun birçok kurum veya kuruluşta çalışma
olanağına sahiptirler. Ben ille de devlete bağlı kurumlarda çalışmak istiyorum
diyenlerin KPSS sınavından yeterli puanı alması şarttır. Bölüm öğrencileri
eğitim süreleri boyunca bir iktisatçının veya işletmecinin aldığı tüm dersleri
ve eğitimleri aldığı için, iktisat mezunları ile işletme mezunlarının
çalışabileceği her yerde çalışabilirler.
Ekonometri Bölümü İş
Olanakları Çalışma Alanları 2015
Ekonometri bölümünden mezun olanlar; Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT), Devlet bankaları, özel bankalar, Devlet İstatistik Enstitüsü
(DİE), sigorta şirketleri, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, ekonomi bakanlığına bağlı
birimlerde çalışabilirler. Özel kuruluşlarda çalışmayı düşünenler için KPSS bir
şart olmayabilir.
‘’ekonometri maaşları,, ekonometri mezunları ne kadar maaş
alır, ekonometri bölümü hangi puan türü, ekonometri bölümü iş olanakları, iş
alanları, çalışma alanları, ekonometri bölümü nasıl, iyi mi, tercih edilir mi,
ekonometri bölümünü tavsiye eder misiniz, ekonometri KPSS atamaları nasıl,
mezunlar nerede çalışır ne iş yapar?”
Ekonometri Bölümü
Maaşları Ne Kadar 2015

Yukarıda saydığımız devlet kurumlarından herhangi birinde
çalışanlar 2300 lira civarında maaş almaktadır. Ancak bu oran alt veya üst
limit değildir. 2300 liradan daha az maaş alan ekonometristler olduğu gibi daha
fazla maaş alanları da bulunmaktadır. Özellikle kendisini her alanda
yetiştirmiş ve tanınmış büyük özel şirketlerde çalışanlar çok daha yüksek
maaşlarla çalışabilmektedir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde