Ekonometri Bölümü İş Olanakları ve Maaşları

Ekonomi bölümleri arasında üniversitelerde en çok okutulan bölümlerden birisi Ekonometri bölümüdür. İktisat alanı ile ilgili olan ekonometri, kelime anlamı olarak ekonomi ölçümü anlamına gelir. Ölçüm deyince de elbette akla sayısal veriler, analizler, istatistikler, nicel ifadeler gelmektedir. İşte ekonometri mezunlarının çalışma alanları da ekonomi alanındaki nicel ölçümler, analizler, istatistikler ve tahminlerdir....

3312 0

Ekonomi bölümleri arasında üniversitelerde en çok okutulan bölümlerden birisi Ekonometri bölümüdür. İktisat alanı ile ilgili olan ekonometri, kelime anlamı olarak ekonomi ölçümü anlamına gelir. Ölçüm deyince de elbette akla sayısal veriler, analizler, istatistikler, nicel ifadeler gelmektedir. İşte ekonometri mezunlarının çalışma alanları da ekonomi alanındaki nicel ölçümler, analizler, istatistikler ve tahminlerdir. Ekonominin gerçek anlamda anlaşılması, yorumlanması ve gelecek için tahminde bulunulması için ekonometri bilimini bilmek şarttır. İşte bu kadar değerli olan ekonometribölümü iş olanakları, maaşları, çalışma alanları, iş bulma imkanı hakkında güncel ve yararlı bilgiler verdik.

Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi 2015

Ekonometri bölümü puan türü TM-1’dir TM-1 ise daha çok Türkçe-Matematik alanı mezunlarının sahip olduğu puan türlerinden birisidir. Aslında üniversitelerdeki ekonometri derslerine bakıldığında, derslerin çoğunun sayısal içerikli olduğu görülür. Bu nedenle sayısal alanında başarılı olmayan, sayılarla uğraşmayı sevmeyen, istatistiki verilerle uğraşmaktan hoşlanmayan öğrenciler, bu bölümü tercih etmeden önce 2 defa düşünmelidir. Zira bölüm dersleri gerçekten de zordur. Ekonometri bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu 4 yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilere matematik, istatistik, ekonomi,işletme alanları ile ilgili dersler verilir. Ekonometri bölümü olan üniversiteler 19-20 tanedir. Taban puanlar genellikle 220 ile 270 arasında değişmektedir. Elbette ki 220’den daha düşük veya 270’den daha yüksek taban puanları da bulunmaktadır.

Ekonometri Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır 2015

Ekonometri mezunlarının iş olanakları geniştir. Öyle ki devlet kurumu olsun, özel kurumlar olsun birçok kurum veya kuruluşta çalışma olanağına sahiptirler. Ben ille de devlete bağlı kurumlarda çalışmak istiyorum diyenlerin KPSS sınavından yeterli puanı alması şarttır. Bölüm öğrencileri eğitim süreleri boyunca bir iktisatçının veya işletmecinin aldığı tüm dersleri ve eğitimleri aldığı için, iktisat mezunları ile işletme mezunlarının çalışabileceği her yerde çalışabilirler.

Ekonometri Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları 2015

Ekonometri bölümünden mezun olanlar; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet bankaları, özel bankalar, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), sigorta şirketleri, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, ekonomi bakanlığına bağlı birimlerde çalışabilirler. Özel kuruluşlarda çalışmayı düşünenler için KPSS bir şart olmayabilir. ‘’ekonometri maaşları,, ekonometri mezunları ne kadar maaş alır, ekonometri bölümü hangi puan türü, ekonometri bölümü iş olanakları, iş alanları, çalışma alanları, ekonometri bölümü nasıl, iyi mi, tercih edilir mi, ekonometri bölümünü tavsiye eder misiniz, ekonometri KPSS atamaları nasıl, mezunlar nerede çalışır ne iş yapar?”

Ekonometri Bölümü Maaşları Ne Kadar 2015

Yukarıda saydığımız devlet kurumlarından herhangi birinde çalışanlar 2300 lira civarında maaş almaktadır. Ancak bu oran alt veya üst limit değildir. 2300 liradan daha az maaş alan ekonometristler olduğu gibi daha fazla maaş alanları da bulunmaktadır. Özellikle kendisini her alanda yetiştirmiş ve tanınmış büyük özel şirketlerde çalışanlar çok daha yüksek maaşlarla çalışabilmektedir.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php