Adalet Bölümü Dersleri 2015 2016

Adalet bölümü dersleri aşağıda listelenmiştir. 1.SINIF DERSLERİ -Ceza Hukuku Bilgisi -Temel Hukuk Bilgisi -Hukuk Dili ve Adli Yazışma -Anayasa Hukuku Bilgisi -Büro Yönetimi ve Kalem Mevzuatı -Medeni Hukuk Bilgisi I -Klavye Kullanımı I -Temel Bilgi Teknolojileri -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -Türk Dili -Yabancı Dil...

255 0
Adalet bölümü dersleri aşağıda listelenmiştir.
1.SINIF DERSLERİ

-Ceza Hukuku Bilgisi
-Temel Hukuk Bilgisi
-Hukuk Dili ve Adli Yazışma
-Anayasa Hukuku Bilgisi
-Büro Yönetimi ve Kalem Mevzuatı
-Medeni Hukuk Bilgisi I
-Klavye Kullanımı I
-Temel Bilgi Teknolojileri
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
-Türk Dili
-Yabancı Dil (Almanca)
-Yabancı Dil (Fransızca
-Yabancı Dil (İngilizce)

Seçmeli Dersler (Güz
Yarıyılı)

-Mali Mevzuat
-İşletme ve Yönetim Bilgisi
-Suç Bilimi
-Yargı Örgütü Bilgisi
-Disiplin Hukuku Bilgisi
-Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi

Seçmeli Dersler (Bahar
Yarıyılı)

-İnsan Hakları Hukuku Bilgisi
-Vergi Mevzuatı
-Tebligat Hukuku Bilgisi

2.SINIF DERSLERİ
-Muhasebe
-Medeni Usul Hukuku Bilgisi
-İcra ve İflas Hukuku Bilgisi
-Ceza Usul Hukuku Bilgisi
-Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi
-Ticaret Hukuku Bilgisi
-Medeni Hukuk Bilgisi II
-İdare ve İdari Yargılama Huk.B.
-Klavye Kullanımı II
-Staj 30 gün


Seçmeli Dersler (Güz
Yarıyılı)

-Noterlik Hukuku Bilgisi
-Bankacılık Hukuku Bilgisi
-Kamu İcra Hukuku Bilgisi
-Polis ve Özel Güvenlik Huk.Bilg.


Seçmeli Dersler (Bahar
Yarıyılı)

-Tapu Sicili ve Kadastro Huk. Big.
-İş Yargısı Bilgisi
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php