Fiilimsiye Bağlı Kelime ve Kelime Grupları Konu Anlatımı

8. sınıfta işlenen fiilimsiler konusu dahilindeki ”Fiilimsiye Bağlı Kelime ve Kelime Grupları” konusu da TEOG açısından büyük önem arz etmektedir. Aslında, bu konunun 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere anlatılması biraz zor olmaktadır. Bu konuyu anlamak için dil bilgisinin neredeyse tüm konularına hakim olmak gerekir. Ancak ne...

2132 1

8. sınıfta işlenen fiilimsiler konusu dahilindeki ”Fiilimsiye Bağlı Kelime ve Kelime Grupları” konusu da TEOG açısından büyük önem arz etmektedir. Aslında, bu konunun 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere anlatılması biraz zor olmaktadır. Bu konuyu anlamak için dil bilgisinin neredeyse tüm konularına hakim olmak gerekir. Ancak ne yazık ki öğrencilerimiz, bir önceki sene veya senelerde öğrendiklerinin çok azını hatırlarlar. Bu yüzden böyle karmaşık görünen bir konuyu anlamaları da biraz zorlaşır.

FİİLİMSİYE BAĞLI SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI


Kural 1: Daha önceki anlatımları hatırlarsanız hep şunu söylüyorduk. Kelime grupları birbirinden ayrılamaz. Örneğin isim tamlamalarını oluşturan veya sıfat tamlamalarını oluşturan sözcükleri birbirinden asla ayıramazsınız. İşte bir cümledeki fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulurken de bu kurala dikkat edeceğiz.

ÖRNEKLER
Cümle: ”Bahçemizin etrafında yıkılmış duvarlar vardı.”
Yukarıdaki cümlede geçen ”yıkılmış” sözcüğü bir fiilimsidir. Sıfat-fiil grubuna girer ve cümlede sıfat görevinde kullanılmıştır. Hatırlarsanız, sıfat ve sıfatın nitelediği veya belirttiği ismin altını çizip, bu gruba sıfat tamlaması diyorduk. İşte, bu cümlede de ”yıkılmış duvarlar” söz grubu, bir sıfat tamlamasıdır. Bu iki sözcüğü birbirinden ayıramayız. Dolayısı ile bu cümlede fiilimsiye bağlı olan kelime ”duvarlar” kelimesidir.

Cümle: ”Adamın yürüyüşünü hiç beğenmedim.”
Yukarıdaki cümlede geçen ”yürüyüş” kelimesi bir fiilimsidir. İsim-fiil grubuna girer ve cümlede isim görevinde kullanılmıştır. ”Adamın” sözcüğü ile beraber bir isim tamlaması oluşturmuştur. İsim tamlamalarını oluşturan tamlayan ve tamlananı da birbirinden ayırmak mümkün değildir. Dolayısı ile ”yürüyüşünü” fiilimsisine bağlı olan kelime ”adamın” kelimesidir.

Kural 2: Aslında bu konunun, cümlenin ögeleri öğrenildikten sonra anlatılması çok daha yararlıdır. Ancak maalesef 8. sınıf planına göre, bu konu cümlenin ögelerinden önce gelmektedir. Fiilimsiye bağlı kelime veya kelime grubunu bulmak için fiilimsinin hangi öge görevinde kullanıldığını bulmamız gerekir. Fiilimsi ile beraber aynı ögeyi oluşturan diğer kelimeler de fiilimsiye bağlı kelime grupları olarak kabul edilir.

ÖRNEKLER
Cümle: Bugün yürürken aklıma çok farklı düşünceler geldi.
Yukarıdaki cümlede ”Ne zaman” sorusunun cevabı ”bugün yürürken”dir. Bu kelime grubu cümlede zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Yeni ”yürürken” fiilimsisine bağlı olan kelime ”bugün” kelimesidir.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

1 comment

  1. Adsız Cevapla

    sağolun

css.php