Oluş Fiilleri Örnekleri

Bilindiği gibi fiiller üç grupta incelenir. Bunlar, İş (kılış) fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleridir. Bu yazımızda sadece oluş fiillerinden bahsedecek ve oluş fillerine cümle halinde örnekler vermeye çalışacağız. Oluş fiillerinin en belirgin özellikleri, ”neyi, kimi” sorularına cevap vermemeleri ve bu eylemlerin doğada kendiliğinden gerçekleşmesidir....

252 0

Bilindiği gibi fiiller üç grupta incelenir. Bunlar, İş (kılış) fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleridir. Bu yazımızda sadece oluş fiillerinden bahsedecek ve oluş fillerine cümle halinde örnekler vermeye çalışacağız.

Oluş fiillerinin en belirgin özellikleri, ”neyi, kimi” sorularına cevap vermemeleri ve bu eylemlerin doğada kendiliğinden gerçekleşmesidir. Daha açık bir ifade ile, oluş fiillerini bizler gerçekleştirmeyiz. Onlar, kendiliğinden gerçekleşir ve daima bir değişim bildirirler. Yani bir halden başka hale geçiş söz konusudur. Örneğin ”Kayısı ağacının yaprakları sarardı.” cümlesinde geçen ”sarardı” fiili, oluş fiillerine örnektir.

Dikkat edilirse, sararma eylemini kimse gerçekleştirmiyor. Doğada kendiliğinden gerçekleşiyor. Ve bir değişim söz konusu. Yani yapraklar daha önce yeşil iken zamanla sarıya dönüşmeye başlıyorlar. Aynı zamanda ”neyi, kimi” sorularına da cevap vermiyor.

Önemli Uyarı
Burada bahsi geçen ”neyi, kimi” soruları birçok öğrencinin kafasını karıştırmaktadır. Örneğin ”neyi sarardı” sorusunu sorduğumuzda birçok öğrenci ”yaprakları sarardı” cevabını vermekte ve yanılmaktadır. Aslında bu öğrencilerin verdiği cevap ”neyi sarardı?” sorusunun değil ”nesi sarardı” sorusunun cevabıdır. Anlayacağınız ”neyi?” ile ”nesi?” farklı sorulardır. Birincisindeki ”-i” isim hal eki iken, ikincisindeki ”-i” iyelik ekidir. Bizim işimiz ise iyelik eki ile değil, isim hal eki iledir.

Oluş Fiiline Cümle Halindeki Örnekler
-Kuaföre gitmeyeli saçlarım bayağı uzamış.
-Dedemin tüm dişleri çürümüş.
-Ali’nin korkudan benzi sararmış.
-Bebek cereynda kalınca hastalanmış.
-Tüm hastalarımız hızla iyileşiyor.
-Ekmeği buzdolabında saklamazsan çabuk bayatlar.
-Sakın o peynirleri yeme; çünkü hepsi küflenmiş.
-Bidondaki pekmez bozulmuş.
-Maşallah, kızının boyu iyice uzamış.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php