Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin...

294 0
Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu
tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği hakkında bilgi almak için birçok
kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği İş İmkanları Hakkında Bilgi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bölüm mezunları
hem eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alır hem de öğretim teknolojisi,
öğretim tasarımı ve eğitim uzmanlığı alanlarında hizmet verir. İlk ve orta
dereceli eğitim kurumlarında bilgisayar öğretmeni olarak çalışacak mezunların
öncelikli görevi, öğrencilerin bilgisayar, Internet, çoklu ortam gibi çeşitli
teknolojileri tanımasını sağlamak ve bu teknolojileri kendi akademik
gelişimleri için kullanmaları yönünde onları teşvik etmektir. Ayrıca, görev
aldıkları kurumda çalışan diğer öğretmenlere bu tür teknolojileri kendi
derslerinde nasıl etkin ve verimli şekilde kullanabilecekleri yönünde rehberlik
etmeleri ve gerektiğinde bu derslerin içeriğinin hazırlanmasında öğretmenlere
yardımcı olmaları beklenmektedir.
Bölüm mezunları,
ilk ve orta dereceli eğitim kurumları dışında bilişim teknolojisi, eğitim
yazılımı, web tasarımı, öğretim materyali geliştirme gibi alanlarda faaliyet
gösteren kurumlarda da çalışabilmektedir.   Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Bölümü 4 yıllık bir program olup, programda yer alan dersler
öğrencilerin temel ve güncel yazılımları öğrenmesini ve bunlarla ilgili
uygulamalar yapmasını, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanmasını ve öğretmenlik mesleğine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmasını
sağlayacak niteliktedir. Öğrenciler, zorunlu dersleri dışında, üniversitemiz
bünyesinde yer alan diğer bölümlerden (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim
Teknolojileri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, gibi) seçmeli dersler
alarak kendilerini ilgilendikleri bir alanda geliştirme şansına sahiptir.
Öğrenciler, ayrıca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan diğer bölümlerle yan
dal yapabilmekte ve üniversitemizin bölümümüzle anlaşmalı bir çok bölümünde
çift anadal programından faydalanabilmektedirler.
Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği iş bulma imkanı, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği iş olanakları hakkında bilgi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Öğretmenlerin
ortalama maaşı 2500-2600 lira civarındadır. Ek dersi olan öğretmenlerde ise
maaş 3000bin lira dolaylarında veya üstünde olabilmektedir.
Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları ne kadar maaş alır, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği maaşı ne kadar, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği kazançları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
İçinde
bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran teknolojik gelişmeler, insanların sahip
oldukları bilgi ve becerileri gözden geçirip günün şartlarına uyumlu olacak
şekilde kendilerini yenilemesini ve geliştirmesini neredeyse zorunlu
kılmaktadır. Yaşamın hemen her alanında olduğu gibi eğitim alanında da gelişen
teknolojiyi öğrenme ve uyum sağlama zorunluluğu etkisini hissettirmeye başlamış
ve bu konuda hizmet verecek donanımlı kişilere olan ihtiyacı daha da
artırmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü bu ihtiyaca cevap
verecek nitelikte kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği hakkında bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki
daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği hakkında bilgi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ile ilgili bilgiler, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği bölümü hakkında herşey, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php