Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin...

495 0
Canlandırma Filmi
Tasarım ve Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Canlandırma Filmi Tasarım ve
Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi hakkında bilgi almak
için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi İş
İmkanları Hakkında Bilgi Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi İş Olanakları
Hakkında Bilgi
Bu programdan
lisans düzeyinde mezun olan öğrenci sinema ve televizyon alanlarında (reklam,
tv dizileri, tv şovları, vs. de dahil olmak üzere) ve ayrıca akademik alanda
mesleğini icra edebilecektir.
  1
Film (kurmaca/belgesel)
projelerini nasıl planlayacaklarını, üreteceklerini, yazacaklarını ve nasıl
yöneteceklerini bilme; profesyonel seviyede üretim becerilerine sahip olma ve
video/televizyon, film ve ses teknolojilerini seçebilme ve kullanabilme.
2  
Eğitim süresi
boyunca yaratıcı film veya video üretimlerini tamamlayarak hikaye,
kompozisyon, aydınlatma ve ses gibi estetik kavramlarla geliştirilmiş
orijinal ve bireysel üretim çalışmalarında yer alabilme yeteneğini
gösterebilme.
3  
Önce yazılı
sonra da görsel ve işitsel bir öykü oluşturma becerisi kazanabilme.
4  
Görsel ve
yazılı materyaller üzerinde bağımsız araştırmalar yürütebilme. Bir araştırma
sorusu, problemi veya konusu için ne çeşit bir bilgi gerektiğine karar
verebilme ve derin bilgi üretmek için bu bilgileri elde edebilme,
değerlendirerek etkili bir şekilde kullanabilme. Çalışmalarını uygun yazılı
bir formatta bir araştırma makalesi gibi sunabilme.
5  
Sinema
sanatının estetiği, tarihi ile ilgili gerekli bilgi birikimine sahip,
özellikle sanat, felsefe ve tarih konularında kendini geliştirmiş biri
olabilme.
6  
Ulusal/uluslararası
standartlara uygun düşecek bilgi beceri ve yetkinlik kazandırılmış, gerek
Dünya Sineması gerekse Türkiye Sineması üzerine kapsamlı bir donanımı edinmiş
olabilme.
7  
Bir
filmin/medya üretiminin (kendisinin ve arkadaşlarının) yaratıcı çalışmalarını
estetik, tarihsel ve kültürel bağlam içinde kendi bilgilerine ekleyerek
eleştirel analizini yapabilme ve bunu kendi çalışmalarında (canlandırma filmi
tasarımı ve yönetimi alanlarında) hayata geçirebilme.
8  
Sinema ve
televizyon sektöründeki üretim-dağıtım zinciri hakkında belirli bir bilgiye
sahip olabilme.
9  
Teknik olarak
donanımlı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, mesleki kavramlara
hâkim, güncel sinemaya katkıda bulunabilecek tekniklerini kullanma becerisine
sahip, ana sanat dalına ait üst düzeyde mesleki bilgiye hâkim olabilme ve
Piyasada kullanılan teknik ekipmanı tanıma, kullanma ve yenilikleri takip
edebilme, sektörün gerektirdiği işbölümü ve sorumluluklar hakkında bilgi
sahibi olabilme.
10  
Kolektif bir
sanat olan sinema sanatı içinde çalışırken başarılı olabilmek için çalışma
disiplini olan, takım çalışması ruhuna sahip, insan ilişkilerinde uyumlu
olabilme, bir topluluğu yönetme becerisi, empati kurma yeteneği, gerilime
neden olabilecek olayları yatıştırma becerisi, objektif olma yetkinliğine
sahip olabilme.
11  
Diğer sanat
alanlarının (tiyatro, müzik, resim, vb.) teknik kodlarını değerlendirebilecek
düzeyde bilgiye ve sanatlar-arası etkileşim ve iletişim becerilerine sahip
olabilme
12  
Hangi alanda
ilerlemek istediğini ve işin sınırlanırını bilebilme, bir çalışma düzen ve
disiplinine sahip, kararlı ve sorumluluk sahibi olabilme ve rekabet ortamında
farklılığıyla varlık gösterebilme.
13  
Film üretimleri
ile bilgi ve eğlence oluştururken ırk, din, cinsiyet ile politik ve sosyal
grupların konumları, süreçleri ve tavırlarına karşı duyarlı olabilme ve
öğrenim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür formasyonuna sahip
olabilme.
14  
Bir yabancı
dile alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim
kurabilecek düzeyde hakim olma.
15  
Hiçbir dogmaya
boyun eğmeyen, her şeyi sorgulayabilecek özgür bir düşünce yapısına sahip
olabilme.
Canlandırma Filmi
Tasarım ve Yönetimi iş bulma imkanı, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi iş
olanakları hakkında bilgi, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları ne
iş yapar, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları nerelerde çalışır, Canlandırma
Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
 Bu bölüm
maaşları için net bir maaş vermek yanlış olur; zira her mezunun kazancı
birbirinden farklı olmaktadır. Meslekte gösterilen başarıya göre kazanç da
artmakta veya azalmaktadır. Zaten bu bölüm için mühim olan, bu bölümü gerçek
anlamıyla sevmektir.
Canlandırma Filmi
Tasarım ve Yönetimi mezunları ne kadar maaş alır, Canlandırma Filmi Tasarım ve
Yönetimi maaşı ne kadar, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi kazançları
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Canlandırma Film
Tasarımı ve Yönetimi Anasanat Dalı özelde film endüstrisi, genelde ise medya
sektörü için hem kuramsal hem uygulama bilgisine sahip, sanat ve sinema kültürü
konularında donanımlı canlandırma sanatçıları ve canlandırma film yapımı
konusunda uzman canlandırma ekipleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Anasanat
dalının bir diğer amacı ise mevcut teknolojik imkanlardan yararlanan yaratıcı
tasarım çözümleri üreten ve yeni teknolojik gelişimlere kolaylıkla adapte
olabilen canlandırmacıların gerekli eğitimi almalarını sağlamaktır.
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü
ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Canlandırma Filmi
Tasarım ve Yönetimi hakkında bilgi, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü
ile ilgili bilgiler, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü hakkında
herşey, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları iş bulma imkanı, iş
olanakları, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları ne iş yapar,
nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php