Geomatik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Geomatik Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Geomatik Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Geomatik Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Geomatik Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

206 0
Geomatik
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Geomatik Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Geomatik Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Geomatik
Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Geomatik Mühendisliği İş İmkanları
Hakkında Bilgi Geomatik Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Geniş faaliyet
alanına sahip olması sebebiyle Geomatik Mühendisleri gerek özel, gerekse kamu
sektöründe birçok farklı kurumda görev alabilmektedir. 2013 verilerine göre
ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na (HKMO) kayıtlı yaklaşık
13.000 Harita, Jeodezi ve Fotogrametri veya Geomatik Mühendisi bulunmaktadır.
Ancak ülkemizde ihtiyacın bu sayının oldukça üzerinde olduğu belirtilmektedir.
Özellikle son dönemde artan kentsel dönüşüm uygulamaları ile baraj, karayolu,
demiryolu vb. altyapı projeleri bölüm mezunlarına olan ilgiyi artırmıştır.
Bunun yanı sıra, uzay ve bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme gelişmiş
ülkelerde Geomatik Mühendislerinin çalışma kapsamını klasik “harita mühendisi”
algısının çok ötesine taşımıştır. A.B.D. Çalışma Bakanlığı geomatik
teknolojisini, biyoteknoloji ve nanoteknoloji ile birlikte en hızlı gelişen üç
alandan birisi olarak göstermektedir. Yakın gelecekte ülkemizde de söz konusu
gelişmelerin yansımalarının olması kaçınılmazdır. Bu sebeple özellikle ülkemizdeki
eğitim kurumlarının bu gelişmeleri yakından takip ederek programlarını
güncellemeleri ve mezunlarına ilgili vizyonu kazandırmaları önem arz
etmektedir.
Geomatik
mühendisliği bölümü mezunlarının istihdam edildiği kamu kurumlarından bazıları
ise şunlardır: • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı • Orman ve Su İşleri Bakanlığı •
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı • Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı • Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı • Kültür ve Turizm Bakanlığı • Belediyeler • Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü • İller Bankası Genel Müdürlüğü • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü • Karayolları Genel Müdürlüğü • İl Özel İdareleri • Bayındırlık ve
İskan Müdürlükleri • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü • İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Geomatik
Mühendisliği iş bulma imkanı, Geomatik Mühendisliği iş olanakları hakkında
bilgi, Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Geomatik Mühendisliği mezunları
nerelerde çalışır, Geomatik Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Geomatik Mühendisliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Geomatik
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Geomatik Mühendisliği maaşı ne
kadar, Geomatik Mühendisliği kazançları
Geomatik Mühendisliği Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Geomatik
Mühendisliği, mekansal objelere ait bilgilerin toplanması, depolanması,
işlenmesi, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulmasını konu alan mühendislik
bilimidir. Dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer alan geomatik
teknolojisinin içerdiği konular arasında jeodezi, ölçme, fotogrametri, uzaktan
algılama, kartografya, coğrafi/arazi bilgi sistemleri, küresel navigasyon uydu
sistemleri (GNSS) ve veritabanı sistemleri yer alır. Geomatiğin teorik temelini
ise matematik, fizik, istatistik, astronomi, jeodezi, uydu teknolojisi ve
bilgisayar bilimleri oluşturmaktadır.
Geomatik Mühendisliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Geomatik Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş
olsun.

Geomatik
Mühendisliği hakkında bilgi, Geomatik Mühendisliği bölümü ile ilgili bilgiler, Geomatik
Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Geomatik Mühendisliği mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php