Harita Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Harita Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Harita Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Harita Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Harita Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

219 0
Harita
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Harita Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Harita Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Harita
Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Harita Mühendisliği İş İmkanları Hakkında
Bilgi Harita Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bölüm mezunları
harita üreten ve kullanan, özel sektörde; Harita Mühendislik Büroları, Coğrafi
Bilgi Sistemi, Yazılım, Gayrimenkul Yatırım, İnşaat, Emlakçılık, Madencilik
Şirketleri?nin yanı sıra kamu kurumlarında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının Tapu ve Kadastro, İller Bankası A.Ş., Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüklerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının, Karayolları, Dev¬let Demiryolları, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan¬lığının, Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü, Pet¬rol İşleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel
Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Orman, Devlet Su İşleri,
Meteoroloji Genel Müdürlüklerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel
Müdürlüğünde ve Belediyeler?de çalışabilmektedirler.
Harita
Mühendisleri; Harita Genel Komutanlığı, İller Bankası, Tapu-Kadastro Müdürlüğü,
DSİ, Karayolları, Belediyeler v.b. kamu kuruluşları ile büyük şirketlerde,
harita bürolarında veya kendi işyerlerinde doyurucu bir maaşla istihdam imkânı
bulabilmektedirler.
Mezunlarımız;
mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının
oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının
kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu,
köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak
konum belirleme ve araç takip sistemleri, navigasyon, lazer tarama, uydu
görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel
fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi,
çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal
(dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi, mekansal
verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları
ve internet tabanlı sunumları, mobil cihazlar ve web için harita tasarımı,
çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi
sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili
hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma,
taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi, kentsel dönüşüm üzerine faaliyet gösteren
resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.
Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, İl Özel
İdareleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD, BOTAŞ, TPAO, TEAŞ,
MTA, GAP İdaresi, TKİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli
Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir,
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita
Mühendislik Büroları ve Şirketleri, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi
Teknolojisi Şirketleri, Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Şirketleri, Ölçme
Teknolojisi Şirketleri, Havayolu Şirketleri, Madencilik Şirketleri,
Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları, Bankalar, Üniversiteler vb.
Harita
Mühendisliği iş bulma imkanı, Harita Mühendisliği iş olanakları hakkında bilgi,
Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Harita Mühendisliği mezunları
nerelerde çalışır, Harita Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Harita Mühendisliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3000-3500 lira dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Harita
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Harita Mühendisliği maaşı ne kadar, Harita
Mühendisliği kazançları
Harita Mühendisliği Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Harita
Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır.
İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir
ve bölge planlama, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve
meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar
doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita,
imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası
ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak
kullanım imkânı hazırlamaktadır.
Harita Mühendisliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Harita Mühendisliği hakkında bilgi vermenizi
veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

Harita
Mühendisliği hakkında bilgi, Harita Mühendisliği bölümü ile ilgili bilgiler, Harita
Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Harita Mühendisliği mezunları iş bulma imkanı,
iş olanakları, Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php