Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Havacılık ve...

216 0
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de Havacılık ve Uzay Mühendisliği hakkında bilgi almak için
birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği İş
İmkanları Hakkında Bilgi Havacılık ve Uzay Mühendisliği İş Olanakları Hakkında
Bilgi
Havacılık ve uzay
mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün
tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım
ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.
Yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar.
Uçak yapımı için gerekli üretim, yöntemleri arasından hangisinin niçin daha
ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak
deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar
ve istemlere göre incelemesini yapar. Havacılık ve Uzay mühendisleri,
Türkiye’de THY’da, Türk Silahlı
Kuvvetlerinde, Kara ve Hava Kuvvetleri’nde ana bakım
üstlerinde, Tusaş ve özel bazı hava taşıtları şirketlerinde temel
elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi, eğitimleri sırasında almış oldukları
otomotiv gibi mekanik bilgi gerektiren alanlarda da çalışabilmektedirler. Kendi
alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarındaki gelişmelere paralel olarak
artmaktadır.
Havacılık ve uzay
mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa
projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi
konularında eğitim ve araştırma yapar.
Havacılık ve uzay
mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Havacılık ve uzay mühendisi”
unvanı verilir. Havacılık ve uzay mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının
dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri
arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda
gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının
performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar,
uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında,
istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini
planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini
saptar, bunların pazarlanmasında görev alır. Havacılık ve Uzay mühendisi ayrıca
kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.
Havacılık ve uzay
mühendisleri, Türkiye’de THY’de, Kara ve Hava
Kuvvetlerinde ana bakım
üstlerinde, TUSAŞ’ta, Roketsan’da, Aselsan’da, Tübitak SAGE’de,
Tübitak Uzay’da, Havelsan’da, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü’nde, MKE’de ve özel bazı havayolu şirketlerinde temel
elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi otomotiv sektöründe de
çalışabilmektedirler.
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği iş bulma imkanı, Havacılık ve Uzay Mühendisliği iş olanakları
hakkında bilgi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3500 dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Havacılık ve Uzay Mühendisliği maaşı
ne kadar, Havacılık ve Uzay Mühendisliği kazançları
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Bu bölüm Ankara
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)’de okutulmaktadır. Bölümün eğitim dili
İngilizcedir. Bölüm için öğrenci alımı MF-4 puan türü üzerinden yapılmaktadır.
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, uçak, helikopter, roket, uydu gibi havada ve uzayda hareket eden
insanlı ve insansız tüm araçların ve araba, bina, köprü, rüzgâr türbini gibi
hava ile etkileşimli tüm araç ve yapıların aerodinamik, yapısal, itki, uçuş
mekaniği ve kontrol sistem tasarımı ve analiz hesaplamalarıyla ilgilenir. Bir
hava aracının tasarımında, aerodinamik bir dış yüzey, maruz kalacağı yüklere
dayanıklı, hafif bir yapı, havada hareketi sağlayan hafif ve verimli bir itki
sistemi, ucuş kararlılığını sağlayan bir kontrol sistemi en önemli alanlardır.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde bu alanları içine alan dört ana bilim
dalı bulunmaktadır: Aerodinamik, İtki, Yapı ve Uçuş Mekaniği ve Kontrol.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencileri son sınıfta alacakları seçmeli
derslerle istedikleri temel alanlara yönelebilirler. Ayrıca, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümünde, disiplinler arası öğrenimi geliştirmeye yönelik bu dört
alanda yandal ve çift anadal programları bulunmaktadır.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Havacılık ve Uzay Mühendisliği hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Havacılık ve Uzay
Mühendisliği hakkında bilgi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü ile ilgili
bilgiler, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Havacılık ve
Uzay Mühendisliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda
çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php