İç Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi

İç Mimarlık hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İç Mimarlık hakkında bilgiler edinecek ve İç Mimarlık bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İç Mimarlık hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

105 0
İç Mimarlık hakkında
bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde
işinizi kolaylaştıracak, İç Mimarlık hakkında bilgiler edinecek ve İç Mimarlık bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de İç Mimarlık hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan
yararlanmanızı tavsiye ederiz.
İç Mimarlık İş İmkanları Hakkında Bilgi İç
Mimarlık İş Olanakları Hakkında Bilgi
İç mimarlar, işe
başladıkları kurum, kuruluş veya firmalarda genellikle şu görevleri yerine
getirmektedirler:
1. Mekan
tasarımının ilk aşamalarından, etüdlerden, uygulamaların bitimine kadarki
(karar vermeuygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekana özgü
mobilyaların (ekipmanların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım
verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.
2. İç mekanın yeniden düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim
duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir
işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarında öngörülen yeni işlevi, insanın
yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.
3. Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç
mekanları ve bu mekanlarda yer alan öğeleri (mobilya, yapı elemanları vb.)
belirler. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına
böylece aracı olmak iç mimarın çalışma alanı içindedir.
İç Mimarlık
Bölümü mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi
kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde,
çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi
şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde İçmimar olarak
çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın bazıları ise kendi tasarım bürolarını
oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.
Bölüm mezunları,
almış oldukları eğitimle kazandıkları mesleki görgü, bilgi, gelişmiş dünya
görüşü ve vizyonuyla öğrencilerimiz birçok firma tarafından aranılan ve geniş
yelpazede servis verebilen iç mimarlar/tasarımcılar olacaklardır. Binaların
değişen gereksinimlere göre, sık eskimesi nedeniyle iç mimarlık mesleğinin
geniş bir uygulama alanı vardır.İç mimarlar, mimarlık bürolarında, mimar-iç
mimar-inşaat mühendisi ve ilgili mesleklerden oluşan bir grupta takım çalışması
ile yoktan var edilen tasarımlar yanında, var olan mekanların yenilenmesi ya da
işlev değişikliği gerektiren tasarımlarda, bireysel olarak da geniş bir alanda
çalışma olanağı bulabilmektedir. Örneğin, vitrin; fuar-sergi; çarşı;
sahne-ekran; yat, uçak veya benzer hareketli iç mekan tasarımı; ya da mobilya
tasarımcılığı, modüler inşaat ve bitirme malzemesi veya mobilya üreten
firmalarda tasarımcı, kontrolör, ve/veya uygulamacı olarak çalışma olanağına
sahiptirler.
İç Mimarlık iş
bulma imkanı, İç Mimarlık iş olanakları hakkında bilgi, İç Mimarlık mezunları
ne iş yapar, İç Mimarlık mezunları nerelerde çalışır, İç Mimarlık mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
İç Mimarlık Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3000-3500 lira dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Özellikle büyük ve ünlü firmalarda çalışan iç mimarlar, hatırı sayılır derecede
yüksek maaşlar elde edebilmektedir.
İç Mimarlık mezunları
ne kadar maaş alır, İç Mimarlık maaşı ne kadar, İç Mimarlık kazançları
İç Mimarlık Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
MF-4 puanı ile
öğrenci alan İç Mimarlık bölümü birçok üniversitemizde bulunmaktadır. Bazı özel
üniversitelerde bu bölümün eğitim dili İngilizcedir.
İç Mimarlık
Bölümünde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, seminer ve
benzeri çalışmalar, görsel anlatım araçlı gösteriler ve diploma çalışmalarından
oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, bina bilgisi, yapı
bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, donatı tasarımı ve sanat tarihi, görsel
algı, estetik, iç mekan organizasyonu malzeme-teknoloji, restorasyon,
bilgisayar destekli tasarım gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık
alanlarından seçme dersler yer almaktadır. Öte yandan İç Mimarlık Bölümünde
gelişen bilgisayar teknolojisinden yararlanmak amacıyla bilgisayar destekli
tasarım ve bilgisayar dilinin öğretilmesi önemli amaçlardan biridir.
İç Mimarlık Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İç Mimarlık hakkında bilgi vermenizi veya
sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

İç Mimarlık hakkında
bilgi, İç Mimarlık bölümü ile ilgili bilgiler, İç Mimarlık bölümü hakkında
herşey, İç Mimarlık mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, İç Mimarlık mezunları
ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php