İktisat Bölümü Hakkında Bilgi

İktisat hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İktisat hakkında bilgiler edinecek ve İktisat bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İktisat hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz. İktisat...

319 0
İktisat hakkında
bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde
işinizi kolaylaştıracak, İktisat hakkında bilgiler edinecek ve İktisat bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de İktisat hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan
yararlanmanızı tavsiye ederiz.
İktisat İş İmkanları Hakkında Bilgi İktisat
İş Olanakları Hakkında Bilgi
İktisat bölümü
mezunlarına Lisans Diploması ve “İktisatçı” unvanı verilir.
İktisatçıların ekonomi tarihini iyi bilmeleri, teorilerin arka planına hakim
olmaları, olaylar arasında bağlantı kurabilmeleri, mevcut ve ihtimal sorunlara
çözüm üretebilecek formasyona sahip olmaları beklenmektedir.

Programı tamamlayan öğrenciler, iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi
alanlarda yüksek lisans öğrenimi görebilir veya değişik araştırma kurumlarında,
işletmelerde ya da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Çeşitli
bakanlıklarda, kamu ve özel bankalarda müfettiş, denetçi ve uzman olarak görev
alabilir, uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde çalışabilirler.
Bölümü bitiren öğrencilerin iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bilgisayar
teknolojilerine hakim olmaları diğer iktisatçılar arasında avantajlı bir konuma
sahip olmalarını sağlar

Bölüm mezunları,
emek, hammadde kaynaklarının kullanımı ve ürün pazarlamasının en iyi yollarının
bulunması üzerinde iktisatçı olarak çalışmaktadırlar. Hazine Müsteşarlığı, Dış
Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu,
Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası, Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası gibi kamu
kurumları ile özel sektör kurumları bu bölüm mezunlarının ana çalışma
alanlarını oluşturur.
İktisat Bölümü İş Olanakları
İktisat
mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır.
Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı
sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet
ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası
şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.
Bölüm mezunları,
uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek
lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

İktisat eğitimi, genel olarak, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının
karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların,
nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. Dolayısıyla
iktisatçılar insanların ne kadar çalışacakları, hangi ürünü satın alacakları,
ne kadar tasarrufta bulunacakları, tasarruflarının ne kadarını yatırıma
dönüştürecekleri gibi kararlarını inceler.

Diğer taraftan iktisat ortalama gelirdeki artış ve fiyatların yükselme düzeyi
gibi ekonominin bir bütün olarak tamamını etkileyen güçleri ve eğilimleri de
analiz eder.

Günümüz toplumlarındaki sorunları anlamamızı sağlayan iktisat biliminin
incelediği konular arasında işsizlik ve enflasyon, iktisadi büyüme,
uluslararası ekonomik ilişkiler ve iktisat politikaları önem
taşımaktadır.İktisatçılar uygulamada karşılaşılacak sorunlara çözüm
getirebilecek ve hatta yönetimi elinde bulunduranların kararlarında etkin
olacak bilgi birikimine sahip olmalı; analitik düşünce ve sentez yapma
kabiliyetlerini geliştirerek çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.

İktisat iş bulma
imkanı, İktisat iş olanakları hakkında bilgi, İktisat mezunları ne iş yapar, İktisat
mezunları nerelerde çalışır, İktisat mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
İktisat Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500 dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
İktisat mezunları
ne kadar maaş alır, İktisat maaşı ne kadar, İktisat kazançları
İktisat Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Bölümün temel
amacı, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli
elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla bölümdeki eğitim ve araştırmalar,
mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası iktisat, para teorisi ve politikası,
iktisat politikası, iktisat teorisi, büyüme teorisi, hukuk, finansal piyasalar,
maliye ve ekonometri gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin
başarılı olabilmesi için, analitik düşünme yetisine sahip olmaları gerekir
İktisat Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İktisat hakkında bilgi vermenizi veya
sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

İktisat hakkında
bilgi, İktisat bölümü ile ilgili bilgiler, İktisat bölümü hakkında herşey, İktisat
mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, İktisat mezunları ne iş yapar,
nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php